De Dienst Wonen geeft informatie en advies rond wonen.

U kunt terecht bij de zes woonwijzers van de Dienst Wonen voor allerlei advies over wonen:

Woonproblemen

 • Informatie en advies wanneer u een probleem heeft met uw woning of uw woonsituatie.

Woonkwaliteit

 • Informatie over woonkwaliteit (Vlaamse Wooncode), de controle van een slechte woning, een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, de procedure via het vredegerecht.
 • Informatie over leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

Studentenhuisvesting

 • Informatie en advies over kotatgent, het huurcontract, de huurprijs, de kosten en lasten, de waarborg, de plaatsbeschrijving, de registratie, een modelhuurovereenkomst, de hoofdverblijfplaats, de kwaliteits - en veiligheidsnormen, de stedenbouwkundige bepalingen.

Een woning zoeken, herhuisvesting

 • Advies in de zoektocht naar een nieuwe woning in het kader van acties tegen huisjesmelkerij, na een onbewoonbaarverklaring, een onteigening, of in het kader van een stadsvernieuwingsproject.

Verbouwen, renoveren, energiezuinig maken.

 • Informatie over woonpremies, tegemoetkomingen en belastingverminderingen.

Huren

 • Sociaal huren: informatie over de voorwaarden, wachttijden, waar u moet inschrijven en welke documenten vereist zijn. 
 • Privaat huren: informatie over de huurwetgeving, huurovereenkomst, waarborg, rechten en plichten, huuropzeg geven of krijgen.
 • Een private huurwoning zoeken: waar kan u zoeken en waarop moet u letten?
 • Huursubsidie: wie komt in aanmerking, hoe aanvragen?

Kopen

 • Sociaal kopen: informatie over de voorwaarden, waar u zich kan inschrijven en welke documenten vereist zijn;
 • Privaat kopen: algemene informatie, interessante leningen;
 • Sociaal lenen: adressen en voorwaarden: hoe kan ik een sociale lening bekomen?

Beleid

 • Wetgeving rond wonen, woonbeleid, woonstudies, signaalfunctie.

Lees meer over: wonen