Voert het stedelijke werkgelegenheidsbeleid uit en besteedt bijzondere aandacht aan Gentse bedrijven en inwoners in kwetsbare posities.

De Dienst Werk van de Stad Gent heeft de opdracht om het stedelijke werkgelegenheidsbeleid uit te voeren en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan Gentse bedrijven en inwoners in kwetsbare posities.
 
De vier afdelingen creëren nieuwe kansen voor mensen die moeilijk aan werk raken en garanderen samen een optimale service aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden. 

Afdelingen

Werkplekleren als hefboom
De Afdeling Werkplekleren biedt langdurig werkzoekenden de kans om via werkplekleren aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Dmv verschillende (stage)contracten ga je effectief aan de slag in een bedrijf. Bedoeling is om via vorming, begeleiding, sollicitatietraining én het opdoen van werkervaring in een bedrijf snel werk te vinden én te houden. Ook vanuit de Werkwijzers helpen trajectbegeleiders werkzoekenden in hun traject naar de arbeidsmarkt via integrale en intensieve begeleiding.  

 

Dienstverlening voor ondernemers

De accountmanagers van de Afdeling Bedrijvenwerking ondersteunen bedrijven in hun zoektocht naar geschikte werknemers. Zij adviseren over en helpen met vacatures, personeels-, opleidings- en loopbaanbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen ...
 

Sociale economie

De Afdeling Sociale Economie ondersteunt alle regionale initiatieven in de sociale economie en initieert zelf projecten waarin nieuwe jobs tegelijk een bestaande maatschappelijke nood lenigen. 
 

(Re)Integratie op de arbeidsmarkt

De Afdeling Activering en Preventief Arbeidsmarktbeleid ontwikkelt projecten die werkloosheid willen terugdringen door bijvoorbeeld de aansluiting tussen school en werk vlotter te laten verlopen. Het uiteindelijke doel is steeds werkloosheid te vermijden of werkzoekenden te re-integreren op de arbeidsmarkt.

Gent, stad in werking

De Dienst ondersteunt ook het open partnerschap voor werkgelegenheid: Gent, stad in werking. Werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidings- en begeleidingsdiensten zetten samen innovatieve projecten op voor een duurzame werkgelegenheid in de Gentse regio. In samenspraak met de stadsdiensten geeft het partnerschap het Gentse werkgelegenheidsbeleid mee vorm.  

Informeren

U vindt meer informatie bij de Dienst Werk over:
 
  • De Werkwinkels
  • Begeleiding van werkzoekenden
  • Werkplekleren
  • Opleiding
  • Jobcoaching
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lees meer over: werken