Onderhouden en vernieuwen van het openbaar domein van de Stad. Aanvraag, advies en aflevering van vergunningen voor Innames Publieke Ruimte.

Onderhoud en vernieuwing van de weginfrastructuur

De hoofdopdracht van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is het openbaar domein van de Stad Gent te onderhouden en te vernieuwen in al zijn facetten.

De activiteiten van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zijn heel divers, zoals de naam van de dienst al laat vermoeden.

Sommige activiteiten zijn evident: zoals het onderhoud en de vernieuwing van de weginfrastructuur. Andere activiteiten zijn minder gekend: zoals het schoonmaken van publiek sanitair of de sneeuw-en ijzelbestrijding.

Ontdek wat Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen doetLees de brochure over hun uitgebreide activiteiten (324.57 KB)

Afdeling Innames Publieke Ruimte

Deze afdeling staat in voor het adviseren, vergunnen of afwijzen van aanvragen om het openbaar domein van de Stad Gent in te nemen.

Dit kan gaan om aanvragen tot het plaatsen van: 
 

 • Kranen, stellingen, werfketens
 • Uitstallingen, blikvangers, bloembakken...voor handelszaken
 • Kabels en leidingen voor nutsmaatschappijen
 • Standplaatsen voor enquêtes, info- en promostanden
 • Regenwaterafvoerpijpen
 • Terrasvergunningen horecazaken
 • Tijdelijke signalisatie en parkeerverbod
 • ...

Wilt u een vergunning inname openbaar domein aanvragen?Lees er alles over

Afdeling plaatsnaamgeving & buurtwegen

 

 • Opvolgen van procedures rond buurtwegen
  (bijvoorbeeld afschaffen, versmallen, verbreden)
 • Opvolgen van procedures voor het uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen
  (bijvoorbeeld ivm technische werken zoals het plaatsen van een duiker, ondergraven van een waterloop)
 • Opvolgen procedure ivm het toekennen van nieuwe plaatsnamen
 • Opvolgen procedure ivm wijzigen van bestaande plaatsnamen

Werken in uw buurt