Controle op omgevingsvergunningen, toezicht op woonkwaliteit en beheer van inventarissen

Onze doelstellingen

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu draagt haar steentje bij tot een een veilige, gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving via toezicht en handhaving van de wetgeving rond wonen, bouwen en milieu. Ze doet dit niet enkel  o.b.v. haar wettelijke opdracht maar door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten.

Onze medewerkers

De medewerkers van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu hebben politionele bevoegdheden om toezicht te houden op de naleving van de Vlaamse wetgeving rond wonen, bouwen en milieu, en die te handhaven. De meeste medewerkers zijn bovendien ook aangesteld als GAS-vaststeller om ook vaststellingen te kunnen doen op basis van specifieke bepalingen uit de lokale politieverordeningen.

Wat doen wij?

Milieutoezicht:

  • Behandelen en onderzoeken van klachten over milieuhinder (geluid, geur, stof, licht, bodem…) veroorzaakt door bedrijven, horecazaken, particulieren...
  • Ambtshalve controleren van het geluidsniveau van elektronisch versterkte muziek in cafés en tijdens evenementen
  • Controleren van bijzondere voorwaarden opgelegd in een omgevingsvergunning
  • (Proactief) Controleren in het kader van een project, meestal gericht op een specifieke sector of problematiek bv. garagesector, nieuwe geluidswetgeving horecasector…
  • Bijstaan van de brandweer en politie bij milieucalamiteiten.
  • Behandelen en onderzoeken van klachten over sluikstort op private terreinen.

Bouwtoezicht

De controleurs kunnen een proces-verbaal opmaken voor inbreuken tegen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Indien nodig kunnen zij bevelen om bepaalde werken stil te leggen.

Woontoezicht

 

Privacy

De verschillende afdelingen van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van Stad Gent behandelen uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

De afdeling milieutoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van Stad Gent kan uw gegevens (geluidsopnames, fotomateriaal…) gebruiken in het kader van een toezichtdossier en op basis van haar toezichtrechten, volgens artikel 16.3.10 e.v. van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

We verwijderen uw gegevens in principe na 3 maanden of op het moment dat ze niet meer beschikbaar moeten zijn voor de afhandeling van het handhavingsproces.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen.

Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u hier.

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC).