Hier kunt u terecht voor stedenbouwkundige inlichtingen, stedenbouwkundige vergunningen en ruimtelijke planning.

Voor alle stedenbouwkundige inlichtingen kunt u terecht bij het Balie Bouwen.

OPGELET! Nieuw mailadres vanaf 20 april 2017.

Vanaf 20 april kunt u voor al uw stedenbouwkundige vragen (bouwen, verbouwen, stedenbouwkundige voorschriften, ruimtelijke uitvoeringsplannen…) terecht op één mailadres: bouwen@stad.gent

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning voert volgende taken uit:

  • Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
  • Begeleiden en beoordelen aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen
  • Opmaak en opvolging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het Ruimtelijk Structuurplan Gent
  • Aansturing van de uitvoering van de kernprojecten, opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Gent
  • Opmaak en opvolging van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Stedenbouwkundig ontwerp van het openbaar domein en straatmeubilair
  • Adviesverlening over stedenbouwkundige aspecten van projecten van andere overheden
  • Communicatie over het stedenbouwkundig beleid

Deze dienst actualiseert ook het plannenregister en beheert het register op de onbebouwde percelen.

 

 

Lees meer over: ruimtelijke planning

foto Layla Aerts