De Dienst Publiekszaken zorgt voor een kwaliteitsvol onthaal en eerstelijnsdienstverlening.

De Dienst Publiekszaken zorgt voor een kwaliteitsvol onthaal en eerstelijnsdienstverlening. Inwoners krijgen snel en op maat informatie over datgene wat hen rechtstreeks aanbelangt. Hiervoor kunnen ze ‘fysiek’ terecht aan het Gentinfo-Punt, in het Mobiel Dienstencentrum en in het Informatiecentrum/Stadswinkel, telefonisch bij Gentinfo en online via de website UiTinGent. 

Onthaal - GentinfoPunt AC Zuid

Aan het GentinfoPunt, de polyvalente onthaalbalie in het Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, kan iedereen terecht voor een persoonlijk onthaal, voor informatie over en doorverwijzing naar de verschillende stadsdiensten. Een beeldscherm achter het loket bericht over stedelijke initiatieven. 
 

Gentinfo

Het servicecenter Gentinfo is het centraal aanspreekpunt voor alle informatie over het stadsbestuur en de stadsdiensten. Burgers kunnen met Gentinfo contact opnemen voor wegwijsinformatie, meldingen, vragen, klachten, inschrijvingen stedelijke evenementen, verlengen van bibliotheekmateriaal... Bel 09 210 10 10, fax 09 210 10 20 of mail gentinfo@gent.be
 

Mobiel Dienstencentrum

Het Mobiel Dienstencentrum is de rijdende dienstverlening van de Dienst Burgerzaken, Gentinfo en de Bibliotheek. Wekelijks of om de veertien dagen houdt deze multi-functionele vrachtwagen halt op verschillende plaatsen in Gent en in de deelgemeenten. 

UiT in Gent

UiTinGent promoot het culturele en vrijetijdsaanbod van de stad. Er is een website, nieuwsbrief, facebook en twitteraccount. Ook de UiTPAS wordt via deze kanalen gepromoot.
 

Stadswinkel en Informatiecentrum

De Stadswinkel verkoopt en verspreidt publicaties en producten van de diverse stadsdiensten (Ivago-huisvuilzakken, postkaarten, t-shirts (tijdens de Gentse Feesten), dvd's...). U kunt er eveneens terecht voor allerhande informatie over de stadsdiensten en het socio-cultureel leven in Gent. 
 
In het Informatiecentrum zijn bestuursdocumenten, verslagen, stedenbouwkundige plannen e.a. te consulteren.