Deze dienst staat in voor de beheersing van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen op basis van een driesporenbeleid.

  1. Voorkomen van problemen door burgers goed te informeren en te sensibiliseren (preventie).
  2. Herstellen van de veiligheid en leefbaarheid (o.a. via bemiddeling) indien preventie ontoereikend is.
  3. Handhaven van de veiligheid en leefbaarheid wanneer de stappen 1 en 2 onvoldoende zijn om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen.