Deze dienst staat in voor het bereiken van moeilijk te bereiken doelgroepen i.s.m. diverse actoren uit de zorg- en dienstverlening.

De medewerkers leggen actief contact met mensen die het moeilijk hebben om hun leven op de rails te krijgen. Ze helpen hen om hun sociale netwerken te versterken en geschikte zorg- en dienstverlening te vinden. De dienst houdt  zo voeling met wat leeft bij de meest kwetsbare inwoners van onze stad. Op basis van die ervaring  signaleert de dienst tijdig problematieken en geeft daarover beleidsadvies. Als dat nodig is worden sensibiliserende acties opgezet.

Diensten en organisaties kunnen beroep doen op de expertise van de Dienst Outreachend Werken voor advies over kwetsbare groepen en individuen.

De Dienst Outreachend Werken omvat 4 teams:

Team Buurtstewards

Team OpStap

Team Schoolspotters

Team Straathoekwerk

Warme Winteropvang zoekt vrijwilligers

 

Team Buurtstewards

De Gentse buurtstewards werken over het grondgebied van Gent en zijn niet verbonden aan een bepaalde wijk.  Ze werken in overleg met de Dienst Preventie voor Veiligheid rond samenlevingsproblemen die  voortvloeien uit de instroom van de nieuwe EU-burgers. De buurtstewards ondersteunen diensten en organisaties in hun opdracht naar de nieuwe EU-burgers. Ze leiden Slovaakse, Bulgaarse, Roemeense en andere gezinnen toe naar relevante dienst- en hulpverlening. Momenteel zijn er 6 buurtstewards in dienst in het kader van het MOE (Midden- en Oost-Europeanen)-actie plan van de Vlaamse overheid

Contact: buurtstewards@stad.gent

 

Team OpStap

Het Team OpStap geeft kwetsbare (ex-)druggebruikers de kans om hun sociaal netwerk te versterken en een zinvolle dagbesteding te hebben. Het team organiseert laagdrempelige ontmoeting, en doet aan sociale en arbeidsactivering.  De doelgroep krijgt de kans om mee te werken op de kinderboerderij, organiseert een zwerfspuitenpatrouille en heeft zelf een kleine klus- en verhuisploeg. Harm reduction (schadebeperking bij druggebruik) staat centraal in de werking.

Meer weten over de werking van team OpStap? Bekijk dan het filmpje.

Contact: opstap@stad.gent

 

Team Schoolspotters

Het Team Schoolspotters is een tewerkstellingsproject voor jongeren (18-26 jaar) die werken in een startbaanovereenkomst met de Stad Gent. Ze leggen contacten met jongeren van het secundair onderwijs in 3 regio’s: Zuid/Sint-Anna, Casinoplein/Holstraat/Peperstraat en de regio Martelaarslaan.

Door veel aanwezig te zijn leren de schoolspotters jongeren kennen en bouwen ze met hen een band op.  Schoolspotters  bieden een luisterend oor en gaan samen met jongeren op zoek naar oplossingen voor de vragen die op hen afkomen. Als er meer nodig is, verwijst het team de jongeren door naar contactpersonen binnen de school of een gespecialiseerde dienst. Het team zet sensibiliserende acties en activiteiten op rond thema’s die de jongeren zelf aangeven.

Contact: schoolspotters@stad.gent

 

Team Straathoekwerk

De straathoekwerkers werken in de 19de-eeuwse gordel en in het stadscentrum van Gent. Ze komen vooral op plaatsen waar andere diensten en organisaties niet veel komen (Parken en pleintjes, cafés, kraakpanden,…).  Ze hebben aandacht voor de meest kwetsbare mensen in de Stad. Ze nemen de tijd om te luisteren naar het verhaal van mensen die het moeilijk hebben met zichzelf, hun leefomgeving of de maatschappij. Straathoekwerkers komen zo in contact met mensen in extreme armoede, mensen met verslavingen, met mentale, psychische en sociale problemen, dak en thuislozen,… Elke straathoekwerker heeft een afgebakend werkgebied.

Contact: straathoekwerk@stad.gent

 

Warme Winteropvang zoekt vrijwilligers

De Stad Gent zoekt vrijwilligers die deze winter een warme hand willen toesteken in de opvang voor dak- en thuisloze gezinnen.

De Warme Winteropvang loopt van 1 december 2017 tot 11 maart 2018. Elke dag van 16.30 tot 20.30 uur krijgen bezoekers een warme plek aangeboden om uit te rusten en lekkere soep te drinken.

De Stad schakelt hiervoor dagelijks twee professionele hulpverleners in (een supervisor en een hoofdmedewerker), maar zij kunnen het niet alleen. Samen met vrijwilligers hopen we dagelijks een gastvrij team van 5 begeleiders te vormen, om de vele noodzakelijke taken samen uit te voeren.

Waar: Basisschool Sint-Salvator, Sint-Salvatorstraat 14A, 9000 Gent

Mogelijke taken:

  • Helpen bij onthaal
  • Invullen takenlijst onder de bezoekers
  • Klaarzetten zaal: speelhoeken, eettafels …
  • Contact leggen met de bezoekers
  • Klaarmaken van de soep: spoelen/snijden groenten, vuur bedienen
  • Bedelen van de soep
  • Koffie klaarmaken
  • Afwas en schoonmaak van de gebruikte ruimtes
  • Begeleiden bij spel- ontspanningsactiviteiten

Activiteiten: Wilt u uw eigen super soeprecept klaarmaken? Of wilt u een eigen activiteit doen met de ouders of kinderen die naar de opvang komen? Tekenen, sport, grime, huiswerkbegeleiding, … Laat het ons weten, wij helpen u graag met de organisatie.

Wanneer: Vrijwilligers worden ten laatste om 16.15 uur verwacht en helpen mee tot 21 uur.

Inschrijven: De inschrijving gebeurt telefonisch via Gentinfo: 09 210 10 10. (Inschrijvingslijn open vanaf dinsdag 28 november 2017.) U kan u opgeven voor verschillende data, met meerdere mensen en ook aangeven welke eigen activiteit u graag met de kinderen of ouders wenst te organiseren en begeleiden.

Meer info: Mail de projectcoördinator Michiel.Dendooven@stad.gent. Leg hem gerust uw vraag of suggestie voor.