Je vindt hier meer informatie over de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden en waarvoor je er terecht kan.

Wat doen we?

De Dienst Ontmoeten en Verbinden versterkt de samenhang tussen bewoners in de Gentse buurten, vooral waar die niet spontaan ontstaat. Samen met bewoners en wijkpartners weven onze teams aan het sociaal weefsel.

We zien de diversiteit van onze stad als een meerwaarde maar ook een uitdaging op vlak van samenleven. We willen bewoners dan ook ondersteunen om vanuit respect voor ieders eigenheid en identiteit, op zoek te gaan naar wat hen verbindt. We stimuleren hen om engagement op te nemen voor hun buurt en voor elkaar.

Voor wie?

De Dienst Ontmoeten en Verbinden is er voor heel Gent en voor alle Gentenaars. Iedereen ongeacht gender, etnisch-culturele achtergrond, socio-economische positie, levensbeschouwing, seksuele voorkeur, leeftijd, enz. kan bij ons terecht.

Hoe doen we dat?

 • We zetten eigen trajecten op om de sociale cohesie te versterken zodat:
   
  • de bewoners meer mensen leren kennen in de buurt en zo hun netwerk verruimen
  • de netwerken in de buurt sterker met elkaar verbonden zijn
  • de bewoners vaker vanuit gelijkwaardigheid met elkaar in dialoog gaan over het samenleven in de buurt
  • de bewoners zich meer thuis voelen in de wijk, een sterker buurtgevoel hebben
 • We ondersteunen bewonersinitiatieven in de buurten bv. via Wijk aan Zet, buurtsecretariaten, Leefstraten …
 • We creëren en versterken wijkplaatsen waar mensen en groepen in de wijk elkaar ontmoeten bv. Open Huizen, buurtcentra, Kaffie is Kaffie, Bazaar Rabot, tijdelijke invulling Meibloemsite …

Wat houdt dat in?

 • Eigen trajecten

We begeleiden en initiëren trajecten in buurten, sociale hoogbouw, tijdelijke invullingen .. in samenwerking met en dankzij buurtpartners en héél veel vrijwilligers.
Buurtwerk voor, door en samen met bewoners biedt jou een greep uit het aanbod van projecten, trajecten, evenementen .. in de verschillende wijken waar het buurtwerk actief is.

 

 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven

Onze teams zetten in de eerste plaats in op netwerking en vrijwilligerswerking in de buurt. Deze fundamenten maken het mogelijk om trajecten met bewoners op te zetten en bewonersinitiatieven te ondersteunen. Bewoners, sleutelfiguren en organisaties in de wijk worden zoveel mogelijk als partner aangesproken zodat buurtevenementen of buurtprojecten een verbindend effect krijgen. We stimuleren de verbreding van bestaande initiatieven en zijn een partner in de opstart waar een nieuw initiatief nodig is.
Meer informatie over onze manier van werken lees je in de publicaties van de Dienst Ontmoeten en Verbinden.

 

 • Ontmoetingsplekken in de wijk 

Het buurtwerk beschikt in een aantal wijken over een buurtcentrum als uitvalsbasis. In de meeste buurtcentra van de Dienst Ontmoeten en Verbinden kunnen de polyvalente zalen voor verschillende activiteiten gebruikt worden: vergaderingen, vormingen, tentoonstellingen, toneelopvoeringen, feesten, optredens ... 

De Open Huizen zijn laagdrempelige en uitnodigende ontmoetingsplaatsen met een accent op 55+. We ondersteunen de groepen vrijwilligers die vorm geven aan de seniorenwerking. Daarnaast staan de Open Huizen ook open voor ontmoeting en buurtactiviteiten. Verenigingen, bewonersgroepen en particulieren kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimtes in de Open Huizen. 

Interesse om een buurtvoorziening te gebruiken? Je vindt meer informatie in de zalenzoeker.

 

 • Gebruik van buurtsecretariaten

Via onze gebouwen faciliteren we partners die bijdragen aan de sociale samenhang in de buurt. In verschillende buurten werken we aan de ontwikkeling van buurtsecretariaten.

 

 • Subsidies aanvragen via Wijk aan Zet

Je kan bij ons terecht voor ondersteuning bij het uitwerken van een idee voor de buurt. Met de wijksubsidie Wijk aan Zet kunnen Gentse bewonersgroepen tweemaal per jaar (in februari en in september) een subsidie krijgen tot 2.500 euro voor een creatief en origineel buurtinitiatief. Zowel kleine als grote initiatieven komen in aanmerking, zoals een wijkkrant of wijksite, een straatfeest, een verhalenfestival, een buurtfanfare of parade, een openluchtboekenmarkt ... 
Het doel van de subsidie: de leefbaarheid, het samenleven, de participatie en de betrokkenheid in de wijk verbeteren.

 

 

buren ontmoeten buren - foto: Paul Bert