De Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke burger verweven is.

U kunt bij de dienst terecht voor onder andere:

Bevolking - identiteit, verhuizen en uittreksels

 • Het bijhouden van de Bevolkingsregisters en het Vreemdelingenregister en het afleveren van informatie uit deze registers via uittreksels en getuigschriften
 • Identiteitsdocumenten en het bijwerken van het centraal identiteitskaartenbestand
 • Archiefopzoekingen in bevolkingsregisters
 • Adreswijzigingen
 • Uittreksels uit registers van de Burgerlijke stand.

Rijden, reizen en verkiezingen

 • Rijbewijzen (nationale en internationale) en het bijhouden van het rijbewijzenbestand
 • Reispassen
 • Legalisatie van de handtekening op documenten
 • Alle verrichtingen i.v.m. de verkiezingen, volksraadplegingen, landbouwtellingen en duiventillen.

Migratie

 • Het bijhouden van het Vreemdelingenregister en Wachtregister
 • Aanmeldingen, verhuis van niet-Belgen en verblijfsdocumenten.

Staf - informatieverwerking

 • Het invoeren van de gegevens in de Bevolkings- , Vreemdelingenregisters en Wachtregister via het Rijksregister, huisnummering en de exploitatie-opdrachten van de registers.
 • Het bijhouden van diverse databanken nodig voor de dienst.

Burgerlijke stand - geboorte, adoptie, erkenning en nationaliteit

 • Het bijhouden van het geboorteregister. Dit omvat: de aangifte van geboorten, erkenningen, vaststelling van afstamming en wijziging van nationaliteit.

Burgerlijke stand - huwen en samenwonen

 • Huwelijksaangiften
 • Organiseren van huwelijksceremonie
 • Het bijhouden van het huwelijksregister. Dit omvat de overschrijving van de huwelijks- en echtscheidingsdossiers in de registers, het registreren van huwelijken en echtscheidingen in het buitenland en het onderzoeken van schijnhuwelijken in Gent en in het buitenland
 • Viering van honderdjarigen en huwelijksjubilarissenen
 • Verklaring van wettelijke samenwoning.

Burgerlijke stand - overlijden

 • Overlijdensaangiften
 • Het bijhouden van het overlijdensregister
 • De organisatie van de lijkbezorging
 • Het bijhouden van de graf- en kelderconcessies en geven van informatie over deze concessies.

Begraafplaatsen

 • Begraven en beheer van de begraafplaatsen
 • Alle informatie over graf- en kelderconcessies.

Lees meer over: burgerzaken