Deze dienst is verantwoordelijk voor het asielbeleid en informeert over dienstverlening, vrijwillige terugkeer, asielwetgeving, etc.

De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid:

 • Ziet toe op de uitvoering van het federale asielbeleid in de Stad Gent.
 • Coördineert het overleg over welzijn en gezondheid van asielzoekers, vluchtelingen, geregulariseerden en andere nieuwkomers.
 • Informeert over de asielwetgeving en de opvangmogelijkheden door (dakloze) asielzoekers en vluchtelingen in de Stad Gent.
 • Verwijst door naar hulpverleners voor asielzoekers en vluchtelingen.
 • Coördineert het Stedelijk Opvanginitiatief voor asielzoekers.
 • Coördineert het project Vrijwillige Terugkeer (VT) voor asielzoekers, uitgeprocedeerden en mensen zonder papieren.
 • Coördineert de opvang van kandidaten voor vrijwillige terugkeer (“De Tussenverdieping”).
 • Zit het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer (SOVT) voor.

U kunt er (kosteloos) terecht voor:

Informatie over:

 • Het federale asielbeleid en de toepassing ervan in Gent.
 • De dienstverlening aan asielzoekers en vluchtelingen.
 • De mogelijkheden van het Programma voor Vrijwillige Terugkeer.
 • Het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer.

Nieuwsbrieven, folders en dvd's over:

 • Het Stedelijk Opvanginitiatief
 • Vrijwillige terugkeer

Meer info over vrijwillige terugkeer vindt u ook bij het Informatiepunt Vrijwillige Terugkeer, gevestigd in het zelfde gebouw.