De Jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren het in de Stad Gent naar hun zin hebben.

Onze missie

De Jeugddienst creëert kansen voor alle kinderen en jongeren om zich te ontplooien en mee vorm te geven aan een kind- en jeugdvriendelijk Gent. Samen met partners organiseert de Jeugddienst acties en activiteiten, ondersteunt ze jeugdinitiatieven en werkt ze aan een geïntegreerd jeugdbeleid."

Daarom laten we kinderen meedenken, -praten en -doen via Thuis in het Stadhuis. De Gentse jeugd krijgt een stem via de Gentse jeugdraad en de werkgroepen jeugd. Jeugdinitiatieven ontvangen onze steun door subsidies en inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast zetten we ook in op kwalitatieve jeugdlokalen.​ Voor jongeren met een projectidee kennen we de Alles Kan-subsidie toe.

De Jeugddienst engageert zich, samen met veel andere partners en diensten, om een stadsbreed en geïntegreerd kind- en jeugdvriendelijk beleid in Gent vorm te geven. Geïnteresseerd in de 'Jong in Gent'-projecten van de voorbije legislatuur? Lees er hier meer over. 

Het speelse aanbod van de Jeugddienst ontdekken, doe je via onze amusante initiatieven: de Pretfabriek en de Pretkamjonet. Verder zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van de leutige speelstraten, en de GRoene, Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS-project).

Bovendien zetten we sterk in op toegankelijkheid. De Jeugddienst participeert actief aan het netwerk vrijetijdsparticipatie dat als doel heeft kansengroepen meer te betrekken bij het vrijetijdsaanbod.

Onze studenten worden vertegenwoordigd door de studentenambtenaar van de Jeugddienst. Hét aanspreekpunt voor studenten, hoger onderwijsinstellingen, stadsdiensten en burgers als je vragen of suggesties hebt over het studentenbeleid in Gent. Info en tips voor studenten in Gent vind je via stad.gent/studenten.

Je kan bij de Jeugddienst terecht voor: 

  • informatie op maat op de websites stad.gent/kinderen en stad.gent/jeugd
  • info over sportclubs, hobbyclubs of creatieve activiteiten via de hobbyzoeker
  • zomerkalender met inspiratietips over vrije tijd en vakantieaanbod voor Gentse kinderen (uitgegeven eind mei in alle basisscholen)
  • de kampengids waar alle aanbieders van kampen en themavakanties gebundeld staan
  • persoonlijke info & advies op maat over vrije tijd in Gent voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen

 

Lees meer over: Jeugddienst, jongeren