De Jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren het in de Stad Gent naar hun zin hebben.

In de Stad Gent leven ongeveer 68.000 kinderen en jongeren. Allemaal hebben ze hun eigen verlangens, dromen en plannen. Die plannen helpen realiseren, is de taak van de Jeugddienst Gent. De medewerkers van de Jeugddienst zijn de hele dag in de weer voor het jeugdwerk en de Gentse jeugd. Ze zorgen ervoor dat jongeren het in de Stad Gent naar hun zin hebben.
 

Huis van de Student

Gent is ook een studentenstad. Er studeren meer dan 70.000 jongeren aan verschillende hoger onderwijsinstellingen in Gent. De studentenambtenaar van de Stad Gent is de vertegenwoordiger van al deze studenten binnen de stad. Zij is ook het aanspreekpunt over het studentenbeleid voor studenten, hoger onderwijsinstellingen, stadsdiensten en burgers. U kan de studentenambtenaar bereiken via de studentenambtenaar@gent.be of tel 09 269 81 10. Langskomen kan ook en dit op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag van 13.30 tot 17 uur. Op donderdag is het Huis van de Student gesloten.

Het Huis van de Student is een onderdeel van de Jeugddienst.

Jeugddienst

Inspraak en Participatie

De Jeugddienst zorgt er voor dat kinderen en jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid van de Stad Gent en dat ze kunnen meedenken, -praten en –doen via een aantal acties en projecten zoals Thuis in het Stadhuis, de ondersteuning van de Gentse jeugdraad en de werkgroepen jeugd.

Informatie en Communicatie

Gentse kinderen, jongeren en jeugdverenigingen vinden informatie op maat op onze websites.
 
Ouders en jongeren die op zoek zijn naar een sportclub, hobbyclub of creatieve activiteit kunnen terecht bij de infobalie van de jeugddienst.
 

Elk jaar, vlak voor de paasvakantie geeft de Jeugddienst een brochure uit "Megazomer, Maxifun". Deze brochure bundelt het vrijetijdsaanbod tijdens de zomer voor Gentse kinderen tussen 4 en 12 jaar. Deze brochure wordt verspreid via de lagere school maar u kunt de brochure uiteraard ook via de Jeugddienst en het Gentinfopunt verkrijgen.

 
De reizen- en kampengids is dan weer een uitgave die alle aanbieders van kampen en themavakanties bundelt in één overzichtelijke gids. Deze gids richt zich zowel naar kinderen als jongeren (tot 26 jaar).

Ondersteuning van het Jeugdwerk

De Jeugddienst ondersteunt jeugdverenigingen in de Stad Gent op verschillende manieren:
 
  • Subsidies: werkingsmiddelen voor alle jeugdwerksoorten, het herstellen van lokalen, investeringen aan infrastructuur, het terugbetalen van kadervorming...
  • Inhoudelijke ondersteuning: informatie en vorming en het begeleiden van jeugdwerkinitiatieven bij problemen of projecten.
  • Logistieke ondersteuning: kampvervoer, karweidienst, zalenverhuur.
  • Uitleenpunt: In het Uitleenpunt kan je gratis een uitgebreid assortiment feestmateriaal en audiovisueel materiaal lenen.
  • Stadsondersteuning voor jeugdhuizen, jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en speelpleinwerkingen voor verenigingen binnen de 19de eeuwse gordel.
  • Lokalen: meer en betere fuifruimtes en jeugdlokalen voor jeugdwerk en jongeren in de Stad Gent.

Animatie en Programmatie

Tijdens de vakantie zet de jeugddienst alle zeilen bij.Zo organiseren we voor kinderen de Pretfabriek en zorgen we voor spelactiviteiten in de verschillende wijken van Gent.

Sectoraal Jeugdbeleid

Heel wat beleidsbeslissingen hebben invloed op kinderen en jongeren. Om de stem van kinderen en jongeren te laten horen, werkt de Jeugddienst samen met andere diensten en organisaties. De Jeugddienst is zelf actief op het vlak van ruimte, armoede en cultuur.
 
  • Ruimte: De Jeugddienst organiseert de speelstraten en zorgt er samen met andere diensten voor dat er meer speelterreinen zijn en de verbindingswegen tussen plekken waar kinderen vertoeven veilig en toegankelijk zijn. Ook skaters worden ondersteund en er wordt sterk ingezet op avontuurlijk spelen en groene speelplaatsen in scholen. Er wordt ook ingezet op tijdelijk invullingen en meervoudig gebruik van speelplaatsen en ruimtes.
  • Cultuur: de Jeugddienst wil weten wat er op vlak van cultuur leeft bij jongeren en werkt daarvoor actief samen met cultuurorganisaties en -diensten. Jongeren kunnen ook een beroep doen op de Alles Kan subsidie om hun creatief project te realiseren. Tijdens de Gentse Feesten zorgt Alles Kan er ook voor dat jonge creatievelingen kansen en toonmomenten krijgen tijdens het Boomtown Festival.
  • Armoede: de Jeugddienst zet sterk in op toegankelijkheid. Ze participeert actief aan het netwerk vrijetijdsparticipatie dat als doel heeft kansengroepen meer te betrekken bij het vrijetijdsaanbod.

Lees meer over: Jeugddienst, jongeren