De Jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren het in de Stad Gent naar hun zin hebben.

Onze missie

De Jeugddienst creëert kansen voor alle kinderen en jongeren om zich te ontplooien en mee vorm te geven aan een kind- en jeugdvriendelijk Gent. Samen met partners organiseert de jeugddienst acties en activiteiten, ondersteunt ze jeugdinitiatieven en werkt ze een geïntegreerd jeugdbeleid.

Daarom laten we kinderen meedenken, -praten en -doen via Thuis in het Stadhuis, de ondersteuning van de Gentse jeugdraad en de werkgroepen jeugd. We ondersteunen jeugdinitiatieven door subsidies, inhoudelijke ondersteuning, het uitleenpunt en de lokalen.​

De Pretfabriek en de Pretkamjonet zijn ook initiatieven van de Jeugddienst. Verder zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van de speelstraten en de avontuurlijke, groene speelplaatsen in scholen (GRAS-project).Het project Alles Kan vanuit de Jeugddienst steunt creatieve projecten door subsidies uit te delen. ​

Bovendien zetten we sterk in op toegankelijkheid. Stad Gent Jeugddienst participeert actief aan het netwerk vrijetijdsparticipatie dat als doel heeft kansengroepen meer te betrekken bij het vrijetijdsaanbod.

Je kan bij de Jeugddienst terecht voor: 

  • informatie op maat op de websites stad.gent/kinderen en stad.gent/jeugd
  • info over sportclubs, hobbyclubs of creatieve activiteiten via de hobbyzoeker
  • zomerkalender met inspiratietips over vrije tijd en vakantieaanbod voor Gentse kinderen (uitgegeven eind mei in alle basisscholen)
  • de kampengids waar alle aanbieders van kampen en themavakanties gebundeld staan

 

Huis van de Student

De stad Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen, met wel 74.000 studenten. Ze worden allemaal vertegenwoordigd door onze studentenambtenaar van de Jeugddienst. Hét aanspreekpunt voor studenten, hoger onderwijsinstellingen, stadsdiensten en burgers als je vragen of suggesties hebt over het studentebeleid in Gent. Info en tips voor studenten in Gent vind je via stad.gent/studenten.

Lees meer over: Jeugddienst, jongeren