De Dienst Talent en Ontwikkeling staat in voor de vorming, persoonlijke begeleiding en opvang van (nieuwe) medewerkers.

De Dienst Talent en Ontwikkeling biedt ondersteuning aan de stadsmedewerkers zodat ze binnen hun huidige functie op een zo goed mogelijke manier kunnen functioneren.

Persoonlijke begeleiding

Die ondersteuning gebeurt o.a. door persoonlijke begeleiding. Daarbij gaat de loopbaangebeleider vooral na over welke competenties de medewerker reeds beschikt, welke competenties nog verder moeten of kunnen worden ontwikkeld en wat hiervoor de meest aangewezen manier is. De loopbaanbegeleider kan ook samen met de personeelsleden de mogelijkheden bekijken om zich te oriënteren naar een andere functie.

Vorming

Het stadsbestuur biedt ook op het vlak van vorming heel wat mogelijkheden aan zijn personeel.

Personeelsleden kunnen vorming volgen:

  • Om kennis te nemen van de evolutie van wetgeving en techniek
  • Om hun opdrachten op een klantvriendelijke, efficiënte, resultaatgerichte manier te kunnen uitvoeren
  • Om goed te kunnen leidinggeven, teams aan te sturen, medewerkers te motiveren …

Andere taken

De Dienst Talent en Ontwikkeling zorgt ook voor:

  • De nodige opleiding en infosessies bij nieuwe richtlijnen en reglementering binnen de organisatie, nieuwe specifieke software, nieuwe instrumenten, documenten ...
  • De opvang van nieuwe medewerkers (via onthaalvorming)
  • De inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de vorming.

De Dienst Talent en Ontwikkeling maakt deel uit van het Departement HR.

Vorming voor personeelsleden