Rekrutering en selectie personeel, stageplaatsen, mobiele ploeg

Rekrutering en Selectie van Personeel

De Dienst Selectie en Mobiele Ploeg wil de personeelsnoden van de organisatie tijdig en kwalitatief invullen met de juiste personen, rekening houdend met hun competenties.

Er wordt vertrokken vanuit het principe dat dit gebeurt op een professionele, deontologisch verantwoorde en zo objectief mogelijke wijze via professionele selectiemiddelen en ingebed in de volledige personeels- en organisatiestrategie. Een maximale samenwerking met de betrokken dienst is daarbij van cruciaal belang.

De Dienst Rekrutering en Selectie organiseert de selectie van contractuele en statutaire personeelsleden voor alle diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent.

Stageplaatsen

Studenten die in het kader van hun opleiding een stageplaats zoeken kunnen ook bij deze dienst terecht.

De dienst is echter niet bevoegd voor de aanwerving van jobstudenten. Dit gebeurt via de Dienst Personeelsbeheer. Ook de aanwerving van onderwijzend personeel valt buiten de bevoegdheid van de dienst, dit gebeurt door het Departement Onderwijs.

Mobiele Ploeg

Daarnaast maakt ook de mobiele ploeg deel uit van de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg. De mobiele ploeg bestaat uit een aantal vakmannen-onderhoud, administratief medewerkers, consulenten en adjuncten van de directie die organisatiebreed worden ingezet om tijdelijke personeelsbehoeften op te vangen.

De medewerkers van de mobiele ploeg voeren opeenvolgende, tijdelijke opdrachten uit in verschillende departementen met elk hun specifieke beleidsdomeinen. Deze tijdelijke personeelsbehoeften worden veroorzaakt door een plotse, onverwachte en tijdelijke vermeerdering van werk, als één of meerdere collega’s tijdelijk moet worden vervangen, pieken in werkbelasting of om een selectietraject te overbruggen.