De Dienst Personeelsbeheer beheert de personeelsdossiers.

De Dienst Personeelsbeheer staat in voor het beheer van de personeels- en loonadministratie van personeelsleden van de stad, het OCMW en het stedelijk onderwijs.

Dit omvat:

 • Anciënniteit
 • Administratief beheer van instroom
 • Loopbaanbewegingen
 • Doorstroom en uitstroom
 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsziekten
 • Interne dienstaanwijzingen
 • Eretekens
 • Ziektecontrole
 • Disponibiliteit
 • Pensioendossiers
 • Waarnemingen hogere functie
 • Opdrachthouderschap
 • Uitoefenen bijberoep
 • Opvolging van seizoenarbeiders, jobstudenten en brugjongeren
 • Loonadministratie.

De Dienst Personeelsbeheer maakt deel uit van het Departement Human Resources.