De Dienst Vastgoed bundelt expertise en levert allerlei diensten met betrekking tot het vastgoed van de Stad.

Op zoek naar een ruimte voor niet-commerciële doeleinden?Vul dan dit formulier in!

Inhoudstafel

Beschrijving Dienst Vastgoed

Huren/erfpachten of in opstal nemen

Kopen van stadseigendommen

Blijf op de hoogte

Beschrijving DIenst Vastgoed

De Dienst Vastgoed is in de eerste plaats een expertise-en kenniscentrum rond vastgoedvragen.

De dienst:

  • begeleidt vastgoedtransacties met derden voor het huren, verhuren, aankopen, verkopen of in opstal nemen van stadseigendommen.
  • voert stadsinterne verhuizingen uit.
  • bekijkt vanuit een strategische bril het patrimonium van de Stad. Hiervoor kunnen haalbaarheidsstudies, bezettingsmetingen, diepgaande initiatiestudies en andere (analyse) instrumenten ingezet worden.
  • beheert de ruimte van de Stad.

Huren/erfpachten of in opstal nemen van stadseigendommen

De dienst Vastgoed stelt op vraag van de beleidsvoerende departementen (Jeugd, sport, cultuur,…) stadseigendommen ter beschikking.

Voor niet-commerciële doeleinden
U kan een aanvraag doen via de webformulier (zie bovenaan de pagina) voor het in gebruik nemen van een stadseigendom indien u een ruimtebehoefte heeft voor niet-commerciële doeleinden als particulier of niet-commerciële vereniging. De beschikbare ruimte is echter zeer schaars

Voor commerciële doeleinden
Vastgoed dat voor commerciële doeleinden ter beschikking wordt gesteld, zij het onder de vorm van een (handels)huur, concessie, erfpacht of opstal, wordt steeds via een open oproep aan het publiek aangeboden. Momenteel is er geen stadseigendom dat op zoek is naar een tijdelijke beheerder.

Kopen van stadseigendommen

Regelmatig worden stadseigendommen te koop gesteld. Hiervoor wordt hoofdzakelijk een openbare procedure gevolgd.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van stadseigendommen die ter beschikking worden gesteld via erfpacht, opstal, concessie en verkoop. Bezorg ons uw e-mailadres.
(Hiermee geeft u eveneens toestemming dat uw mailadres wordt bezorgd aan de bemiddelaar die instaat voor de verkoop of verhuring van de stadseigendommen. Dit emailadres wordt louter en alleen gebruikt in het kader van deze doeleinden).