De medewerkers van de dienst FM Welzijn staan in voor het onderhoud en de bouw van alle welzijnsgebouwen van de Stad.

Dienst FM Welzijn

De medewerkers van de dienst FM Welzijn onderhouden en bouwen alle welzijngebouwen van de Stad. Dat kan gaan over de bouw van een dienstencentrum, de herinrichting van een GentInfoloket, de verbouwing van een rusthuis,...

De dienst is opgedeeld in volgende afdelingen:

1. Afdeling Facilitair Projectbureau:

• Projectleiding en –opvolging infrastructuurprojecten (bouwen en verbouwen)
• Opmaak technische/bouwkundige opdrachten
• Inventarisatie en plannenbeheer
• Aankoop meubilair

 

2. Afdeling Bouwtechniek:

• Curatief en preventief gebouwenonderhoud
• Opmaak technische/bouwkundige opdrachten 
• Bouwtechnisch veiligheidsbeheer incl. sleutelbeheer
• Magazijnbeheer en transportopdrachten
• Ondersteuning verhuisopdrachten

3. Afdeling Facilitair Beheer:

• Opmaak van kleine (niet technische) aankoopopdrachten
• Leveranciersmanagement
• Beheren catalogi en bestellingen
• Schoonmaak OCMW gebouwen (centrale gebouwen + welzijnsbureaus)