De medewerkers van de Dienst FM Beleidsondersteuning spelen een dienstverlenende en ondersteunende rol voor de andere diensten van het Departement FM.
De dienst biedt ondersteuning op het vlak van financiën, communicatie, veiligheid en welzijn, personeelszaken, overheidsopdrachten, data en systemen, beleid en kwaliteit.

De dienst bestaat uit volgende afdelingen:

Afdeling HR:

 • strategisch HR-beleid en informatiestroming naar andere FM-diensten
 • personeelsbeheer en –beleid
 • onthaal van het departement
 • veiligheids- en welzijnsbeleid

Afdeling Financiën:

 • financieel beleid
 • beheer van een geïntegreerd financieel meerjarenplan
 • ontwikkelen van dienstspecifieke en dienstoverschrijdende financiële procedures
 • uitgaven en ontvangsten m.b.t. de dagelijkse werking
 • patrimonium van de stad beheren

Afdeling Communicatie:

 • Interne en externe communicatie over de projecten van het departement

Afdeling Overheidsopdrachten

• juridische en administratieve advisering gunning overheidsopdrachten
• juridische en administratieve advisering besluitvorming
• opmaken algemene richtlijnen
• verstrekken specifieke opleidingen op vraag
• advies en bijstand bij problemen uitvoering overheidsopdrachten

Afdeling Data en Systemen

Afdeling Beleid en Kwaliteit

 • Informatiedoorstroom rond Strategie, kwaliteit en Organisatiebeheersing naar de diensten van het departement FM
 • Ondersteunen van de diensten van het departement FM rond Strategie, Kwaliteit en Organisatiebeheersing.