Het departement Facility Management staat in voor het facilitaire beheer van de stad: schoonmaak, onderhoud gebouwen, alle aankopen, beheer- bouwen  en verbouwen van het stadspatrimonium,.... het departement FM staat ten dienste van alle andere diensten binnen de Stad Gent.

Dienst FM Onderwijs

De Dienst Onderwijs staat in voor het mee uitvoeren van diverse bouwprojecten en restauraties van schoolgebouwen in de stad.

Lees meer

Dienst FM Welzijn

De medewerkers van de dienst FM Welzijn staan in voor het onderhoud en de bouw van alle welzijnsgebouwen van de Stad.

Lees meer

Dienst Vastgoed

De Dienst Vastgoed bundelt expertise en levert allerlei diensten met betrekking tot het vastgoed van de Stad.

Lees meer