De Dienst Monumentenzorg en Architectuur (DM&A) van de Stad Gent draagt zorg voor het bouwkundig erfgoed in Gent.

Bouwkundig erfgoed

De Dienst Monumentenzorg en Architectuur (DM&A) van de Stad Gent draagt zorg voor het bouwkundig erfgoed in Gent. Ze waakt over de architecturale kwaliteit in de stad, zowel bij nieuwbouw, bij renovatie als bij restauratie.

Bouwhistorisch onderzoek

De DM&A verricht bouwhistorisch onderzoek ter voorbereiding van restauratiedossiers en aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning. Dit advies maakt deel uit van de stedenbouwkundige vergunningen.

Premies en subsidies

Aanvragen voor een restauratiepremie voor merkwaardige niet-beschermde gebouwen en de door de Stad Gent gesubsidieerde restauraties van beschermde monumenten worden door de DM&A geadviseerd.

Ook aanvragen voor gesubsidieerde restauraties van grafmonumenten op het Gentse grondgebied worden door de DM&A geadviseerd.

Eigen publieksprogramma

De DM&A heeft een eigen programma voor publieksmomenten zoals de Erfgoeddag, de Gentse Feesten en Open Monumentendag.

Lees meer over: erfgoed