De Dienst Toerisme zorgt voor info en onthaal van toeristische professionelen en toeristen, marketing, informatie...

Toerisme (dagjesmensen en recreatieve verblijfstoeristen) is één van de economische groei-activiteiten van de Stad Gent. De Stad Gent wil dan ook zoveel mogelijk personen, bedrijven en organisaties verleiden met haar toeristische troeven.
 

Doelstellingen en kerntaken van de Dienst Toerisme

Doelstellingen

Toerisme past binnen de vijfde strategische doelstelling van Stad Gent:
Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd.

Daarbinnen wordt gewerkt aan een gastvrij onthaal van bezoekers en professionelen, gespreid in tijd en ruimte, aan een kwalitatieve beleving van het product Gent en aan de promotie van de stad in de brede zin van het woord.

Kerntaken

Deze doelstellingen resulteren in drie concrete kerntaken.
 
1. Promotie: toeristisch inspireren en overtuigen
Als we de (potentiële) toerist willen laten dromen van Gent, moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat hij de stad kent!
 
Met een marketingstrategie gebaseerd op bewuste keuzes wat betreft producten (wat zetten we in de etalage), markten (in welke landen zijn we promotioneel actief) en doelgroepen (welk soort mensen spreken we via welke kanalen aan), willen we de potentiële bezoeker onder de indruk laten komen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming. Het is de bedoeling hem te verleiden tot een (herhaal)citytrip naar Gent op korte of langere termijn / een herhaal-citytrip naar Gent op korte of langere termijn.
 

We spreken de potentiële bezoeker rechtstreeks aan, maar werken ook met tussenpersonen: pers en trade. Via de perswerking wordt vaak onbetaalbare ‘free publicity’ gegenereerd in de geschreven pers, blogs, televisie. Via de tradewerking nemen touroperatoren en andere toeristische professionals Gent als bestemming op in hun aanbod.

Mensen spenderen zóveel tijd online, dat het internet onvermijdelijk ons belangrijkste kanaal is. Reeds de helft van de bezoekers aan Gent boekt zijn reis online. De website visitgent.be fungeert als een portaal en moet dé referentie worden voor een citytrip naar Gent door gemakkelijk vindbaar te zijn, te inspireren en ‘goesting’ te doen krijgen. Met deze website wordt ook reisplanning een plezier: de plannende bezoeker vindt er antwoord op zijn eerste vragen en krijgt tools aangereikt. Zo kan de surfer met de tab ‘Mijn trip’ praktische informatie vinden en die personaliseren. Voor bijkomende vragen kan hij ons steeds aanspreken, zowel viraal als fysiek.

Daarnaast verspreiden we kwaliteitsvolle info over toeristisch Gent op andere platformen zoals grote boekingsites, reisgidsen en via virale online communicatie.

Gent promoten als bestemming bij buitenlandse bezoekers is een vorm van citymarketing, die niet alleen voortdurend plaatsvindt via de website en sociale media, maar ad hoc, via afgeleide projecten. Voorbeeld daarvan is de aandacht die Gent internationaal genereert bij film- en tv-projecten als ‘The Monuments Men’ en 'The White Queen'.

2. Onthaal: de rode loper uitrollen voor toeristen én tussenpersonen
Gent maakt er een erezaak van zijn bezoekers op een kwalitatieve en persoonlijke manier te verwelkomen. Niet voor niets scoorde de Arteveldestad keer op keer uitstekend in tevredenheidsonderzoeken rond de kwaliteit van de aangeboden informatie en de klantvriendelijkheid aan de balie in het infokantoor.
Bij dit onthaal staat ‘visitor contact management’ centraal. Dit houdt in dat de toerist op elke mogelijke plaats waar hij de stad binnenkomt, direct een antwoord vindt op zijn meest prangende vragen: in de treinstations (eventueel vanuit de luchthaven), parkeergarages, hotels, taxi’s, fietsenstallingen, cruiseboten…. Daarbij willen we vooral gebruik maken van bestaande infrastructuur en kanalen.
Het vernieuwende infokantoor in de Oude Vismijn en het bekroonde digitale infopunt in het Sint-Pietersstation kaderen binnen dit beleid. Steeds meer toeristen zijn ook mobiel online, zodat ook kwalitatieve mobiele content via sociale media en platforms een steeds belangrijk aandachtspunt wordt.
Daarnaast rollen we de rode loper uit voor bepaalde toeristische professionelen, zoals journalisten en ook steeds meer verslaggevers van sociale media, zoals bloggers. Ook touroperators worden door onze trade-afdeling regelmatig uitgenodigd Gent te komen ontdekken.
 
3. Toeristische stadsontwikkeling en strategische allianties (incl. toeristische stadsontwikkeling)
We willen een toeristisch beleidskader uitbouwen in functie van spreiding in tijd en ruimte, en verdieping van de beleving. Dit gebeurt in samenwerking met interne en externe partners op de verschillende beleidsniveaus. Samen met hen willen we ervoor zorgen dat het algemeen beleid bij beslissingen op macroniveau ook de toeristische reflex maakt en de belangen van de bezoeker voor ogen houdt.
Zo willen we ervoor zorgen dat het stijgend aantal bezoekers over de stad en in de tijd gespreid wordt, en zo het authentieke Gentse stadsbeeld niet te veel beïnvloedt.
Door de combinatie van deze drie kerntaken streven we ernaar de juiste toerist op het juiste moment naar de juiste plaats in Gent te halen.
 

Lees meer over: Toerisme

Infokantoor Oude Vismijn