Strategische Coördinatie werkt stadsbreed aan het strategisch meerjarenplan.

Aan de hand van de ingevoerde beleids- en beheerscyclus, coördineert Strategische Coördinatie de planning, organisatie, opvolging en bijsturing van de doelstellingen uit het strategisch meerjarenplan en zorgt het voor de afstemming binnen de Groep Gent (Stad en OCMW).

Hierbij ontwikkelt de dienst instrumenten voor geïntegreerde rapportering, project- en programmawerking, beheersovereenkomsten, kwaliteitsmanagement,…  en stimuleert het gebruik hiervan.

Strategische Coördinatie ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie en bewaakt de eenheid in de werking en de kwaliteit van de organisatie.

 

Lees meer over: meerjarenplan