De Juridische dienst ondersteunt de diensten en het bestuur van de Stad Gent, de Politiezone Gent, ...

De Juridische dienst ondersteunt de diensten en het bestuur van de Stad Gent, de Politiezone Gent, de verzelfstandigde entiteiten en intergemeentelijke samenwerkingen.

De kerntaken van de Juridische dienst zijn:

  • Opvolging van alle gerechtelijke dossiers
  • Advisering in diverse juridische materies, inbegrepen opmaak reglementen
  • Centraal kenniscentrum overheidsopdrachten
  • Expertisecentrum inzake verzelfstandiging en participaties
  • Verzekeringen – polisbeheer
  • Behandeling fiscale dossiers
  • Uitwerken en formuleren van juridisch-administratieve procedures en verrichten juridische audits
  • Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Hoewel de Juridische Dienst rechtstreekse contacten heeft met burgers en organisaties staat deze dienst niet in voor ondersteuning en advisering van burgers en organisaties.

Directeur: Rebecca Boi

Contact

Algemeen nummer  092667350
Contactpunt overheidsopdrachten      092667780
Bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC) 092667356
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)  092667330
GAS bemiddelaar gerechtelijk arrondissement Gent, Drieke Derudder  092667319