De IDPBW staat in voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) staat samen met de werkgever in voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De IDPBW voert de wettelijk voorziene taken uit en geeft ondersteuning aan de verantwoordelijken en de medewerkers van alle departementen in het kader van het preventiebeleid van de stad als werkgever.

Naast de stad wordt door IDPBW hetzelfde takenpakket uitgevoerd voor het Stedelijk Onderwijs en voor Politiezone Gent. De dienst fungeert daarvoor als Gemeenschappelijke IDPBW voor de drie entiteiten.

De IDPBW maakt deel uit van het Departement HR.