Beheer van subsidies van hogere overheden.

Gent vraagt als lokale overheid subsidies aan bij de hogere overheden. Deze subsidies helpen de stad om projecten financieel haalbaar te maken, naar een hoger niveau te tillen en waar mogelijk innovatiever, duurzamer, ambitieuzer en grootschaliger aan te pakken. Voor de uitvoering van deze projecten worden vaak partnerschappen gesmeed met binnenlandse, maar ook met buitenlandse partners. Zo bouwt Gent haar netwerk uit en worden kennis en ervaringen gedeeld met diverse steden en organisaties.

Gent gebruikt onder meer middelen uit:

De Dienst Strategische Subsidies beheert deze subsidies.

Gent is een voortrekker in Vlaanderen en haar subsidiewerking dient als voorbeeld voor andere steden en gemeenten. Een overzicht van de historiek van het Gents stedenbeleid en van concrete realisaties vindt u in de brochures hieronder.

Lees meer over: strategische subsidies