Programmaregisseurs en communicatoren werken aan de stedelijke vernieuwing in Gent.

De stad Gent is voortdurend in ontwikkeling. Verspreid over de hele stad vernieuwen en ontwikkelen we hele gebieden via verschillende onderliggende projecten.

Om die complexe en integrale programma’s in goede banen te leiden zijn bij de Stad Gent programmaregisseurs aan het werk. Ze werken vaak achter de schermen. Ze stemmen verschillende projecten op elkaar af, signaleren problemen bij de juiste organen en ondersteunen projectleiders van de verschillende diensten van de Stad.  

Communicatoren zorgen er samen met die regisseurs voor dat alle informatie op het juiste tijdstip en op een goede manier tot bij alle Gentenaars doorstroomt. Als er vragen zijn, wijzen zij de weg. Zowel de regisseurs  als de communicatoren werken voor de Dienst Stedelijke Vernieuwing en zijn te bereiken via de onderstaande contactgegevens.

Volgende programma’s worden bij de Dienst Stedelijke Vernieuwing opgevolgd door de regisseurs en voor info erover kan u bij de communicator terecht:

 1. Bruggen naar Rabot
 2. Het Getouw (UCO-site en omgeving)
 3. Oude Dokken, Afrikalaan en Dampoortknoop
 4. Stadsvernieuwing Muide-Meulestede
 5. Zuurstof voor de Brugse Poort
 6. Ledeberg leeft
 7. Stadsvernieuwing Dampoort – Sint-Amandsberg
 8. Stadsvernieuwing voor Nieuw Gent
 9. Ontwikkeling The Loop

Bovendien staan de communicatoren ook in voor de communicatie van de volgende projecten:

 1. KoBra (heraanleg van de Korenmarkt, het Emile Braunplein, de Belfortstraat en omgeving)
 2. Gentbrugse Meersen
 3. Citadelpark
 4. Herinrichting Voorhaven
 5. project De Porre
 6. reconversie Ottenstadion
 7. aanleg buurtparking, speelparkje en tuinuitbreiding in de Limbastraat

Programma's voor Stedelijke Vernieuwing