Officiële ontvangsten, begroetingen, recepties, omkadering plechtigheden, aankoop relatiegeschenken en drank...

De Dienst Protocol organiseert de officiële ontvangsten, begroetingen en recepties bij bezoeken door leden van het koninklijk huis, ambassadeurs en binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

De dienst staat eveneens in voor de verwelkoming van diverse socio-culturele verenigingen door leden van het college van burgemeester en schepenen, onder andere bij jubileumvieringen.

Jaarlijks terugkerende plechtigheden (11-juli viering, nationale feestdag, enz) en herdenkingen (verjaardag overlijden koning Boudewijn, bloemenneerlegging op diverse begraafplaatsen) worden op passende wijze omkaderd.

Zij verzorgen ook de aankoop van:

  • Relatiegeschenken (boeken, bekers, enz.) die worden overhandigd, onder andere bij bezoeken van ambassadeurs en andere binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.
  • Drank, geschonken tijdens recepties naar aanleiding van begroetingen op het stadhuis of op andere locaties, hetzij in eigen beheer of voor rekening van andere stadsdiensten.