De Dienst Organisatieontwikkeling begeleidt en optimaliseert de stadsorganisatie.

De Dienst Organisatieontwikkeling is een gemeenschappelijke dienst voor Stad en OCMW Gent.

De taken van de Dienst Organisatieontwikkeling zijn:

 • Organisatiebeheersing: de algemeen directeur ondersteunt in haar decretale bevoegdheid door het begeleiden van Stad Gent en OCMW Gent op het vlak van risicomanagement (i.s.m. het netwerk kwaliteitscoördinatoren) en jaarlijkse verplichte rapportage.
 • Advies en ondersteuning bieden op vlak van organisatie- en verandermanagement in diverse projecten.
 • Begeleiding organogramwijzigingen en verzelfstandigingsprocessen
 • Gent Plus: de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW vanuit de drie pijlers: Persoon, Grond en Ondersteuning.
 • Innovatieve arbeidsorganisatie: de organisatie begeleiden naar een klantgerichte, procesgeoriënteerde organisatie met actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing.
 • LEO – Loket- en Onthaalbeleid: de uitbouw van een gezamenlijk (Stad en OCMW) loket- en onthaalconcept.
 • e-dienstverlening: een maximaal digitaal aanbod uitbouwen waarbij zowel het digitalisering  van de frontoffice (hoe neemt de burger contact op) als de backoffice (hoe verwerkt de organisatie de vraag tot een eindproduct) worden aangepakt.
 • DIA – Digitaal informatie- en archiefbeheer: stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document- en briefwisselingsbeheer.
 • Continu verbeteren: continu verbeteren structureel verankeren in de werking van alle diensten door het uitwerken van instrumenten en begeleiding vanuit verschillende projecten zoals LEAN, KUS-de formulieren, KUS-de reglementen en de KUS-wedstrijd. KUS staat voor Klantgericht, Uniek en Simpel.
 • Procesmanagement: ondersteunen van diensten bij zowel het optimaliseren als het uittekenen van processen.
 • Instaan voor het klachtenbeheer en het opvolgen van interne audits voor de OCMW-organisatie.
 • Projectpunt: het ondersteunen van de projectorganisatie en het management en het professionaliseren van de projectwerking met focus op thematische en organisatorische projecten.