Deze dienst assisteert het management in het 'goed beheer' vanuit een onafhankelijke en objectieve positie.

De dienst Interne Audit heeft een dubbele activiteit:

  • een zekerheidsverstrekkende activiteit die het management een zicht biedt op de mate dat het Intern Controlesysteem bijdraagt tot de realisatie van de doelstellingen en de beheersing van de risico’s;
  • een raadgevende activiteit die het management ondersteunt om het Intern Controlesysteem te verbeteren.

Door op een systematische manier de adequaatheid en de toepassing van het interne controlesysteem en de doeltreffendheid van het risicobeheer te evalueren en te helpen verbeteren, draagt de dienst bij tot de verbetering van de werking van de organisatie.