Sensibilisering rond Noord-Zuidthema's, ondersteuning van Gentse verenigingen en samenwerking met interne en externe partners...

De Stad Gent engageert zich voor internationale solidariteit. Ze heeft drie actieterreinen.

1. Sensibilisering rond Noord-Zuidthema's

De dienst wil de Gentenaar zoveel mogelijk informeren over Noord-Zuidverhoudingen.  Om zo de Gentse bevolking bewust te maken van een aantal onrechtvaardige situaties in de wereld én van mogelijkheden om die situaties mee te helpen veranderen.  Dit gebeurt door gratis sensibiliserende activiteiten aan te bieden rond wereldoriëntatie en vredeseducatie (vooral gericht op scholen).

2. Ondersteuning Gentse verenigingen die zich actief inzetten rond de Noord-Zuidproblematiek

 • Op financieel vlak
 • Op logistiek vlak: verlenen van praktische info, ter beschikking stellen van zalen en materiaal van het Vredeshuis
 • Op moreel vlak via een actieve aanwezigheids- en ondersteuningspolitiek
 • Door verenigingen erkenning te verlenen waardoor zij van bepaalde voordelen kunnen genieten
 • Door de medefinaciering van de jaarlijkse 11.11.11-campagne
 • Door humanitaire hulp te bieden via erkende ngo’s.

3. Samenwerking met interne en externe partners

 • Samenwerking met de inspraakorganen GONZ (Gents Overleg Noord-Zuid) en STAR (Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking)
 • Samenwerking rond een duurzaam aankoopbeleid van de Stad Gent
 • Samenwerking tussen de Dienst Noord-Zuidsamenwerking en Globelink vzw rond het Scholierenparlement
 • Samenwerking tussen Dienst Noord-Zuidsamenwerking, Dienst Buurtwerk, het Wereldcentrum en een aantal Gentse Noord-Zuidverenigingen rond Het Zuiden in de Wijken
 • Samenwerking tussen Gent en het Zuid-Afrikaanse Mangaung = stedenband.

Scholen, Noord-Zuidverenigingen, Gentenaars

 • Scholen kunnen gratis inschrijven voor sensibiliserende interactieve Noord-Zuidmethodieken.
 • Noord-Zuidverenigingen kunnen een erkenning aanvragen, subsidieaanvragen indienen, info verkrijgen voor het organiseren van een activiteit, zich aansluiten bij het Gents Overleg Noord-Zuid.
 • Gentse bevolking kan info krijgen over de Stedenband Gent-Mangaung, over het Zuiden in de Wijken, over Noord-Zuidactiviteiten in het Gentse.