Ondersteuning van de stadssecretaris en van de politieke organen

De Dienst Bestuursondersteuning faciliteert de werking van de Gentse gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Via een digitaal besluitvormingsproces, kan het bestuur vlot en efficiënt beslissingen nemen.

Daarnaast worden in de dienst ook een aantal taken opgenomen ter ondersteuning van de administratie van de organisatie, bijvoorbeeld de (digitale) dispatching van de briefwisseling en coördinatie van diverse managementoverleggen.