Werking en bevoegdheden van het college.

Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013 kozen de gemeenteraadsleden het college van burgemeester en schepenen (afgekort als ‘het college’).

Werking college

Naast de burgemeester zijn er in Gent elf schepenen, waarvan één ook de OCMW-voorzitter is. De Gentse burgemeester is lid van sp.a. Daarnaast telt het huidige college vijf sp.a-schepenen, drie schepenen van Groen en drie schepenen van Open Vld. Het college komt wekelijks samen op donderdagvoormiddag. Deze vergadering is niet openbaar. U kan deze bijgevolg niet bijwonen.

Wilt u meer weten?Raadpleeg de titels van de collegebeslissingen

Taken college

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van gemeenteraadsbeslissingen. Daarnaast heeft het college specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het stedelijk budget.

Taakverdeling

Het college kan enkel samen (collegiaal) beslissen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Om praktische redenen is er in het college wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke bevoegdheden.

Bekijk de taakverdeling van het collegeOverzicht taken (32.1 KB)

Lees meer over: stadsbestuur, college