Het bestuur

Wie zit er in de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen? Wat zijn hun bevoegdheden? Info over de vergaderingen.

Lees meer