Gentse scholen kunnen 3.000 euro subsidie krijgen om hun speelplaats om te toveren tot een groene en avontuurlijke speelplaats.

Inhoudstafel

Beschrijving

Op een GRAS (groene en avontuurlijke speelplaats) staat de beleving  en het spelen van het kind centraal. Sleutelwoorden zijn uitdaging , natuurelementen en variatie. Een GRAS kan uiteenlopende vormen aannemen.

Een GRAS wordt opgebouwd uit een aantal basiselementen:

  • variatie in reliëf (hoog versus laag);
  • variatie in spelzones (rustig versus intensief);
  • variatie in ondergronden (verhard versus onverhard);
  • beplanting voor een groene uitstraling.

Voorwaarden

De toegekende subsidie kan gebruikt worden voor de opmaak van een plan, infrastructuurwerken of de aankoop van materialen.

De basiselementen voor een GRAS moeten aanwezig zijn.

De school moet zelf instaan voor het onderhoud.

De schoolraad moet een positief advies uitbrengen.

Het concept wordt participatief uitgewerkt. Dit betekent dat het ganse schoolteam, kinderen en ouders betrokken worden.

Het project moet binnen de 2 jaar na goedkeuring gerealiseerd zijn.

De aangelegde infrastructuur moet minimum 5 jaar in gebruik blijven.

Bedrag

3.000 euro per vestigingsplaats.

Procedure

De aanvrager stuurt het aanvraagformulier en de verplichte bijlagen digitaal door naar gras@stad.gent.

Contacten