De B401 brengt tot op vandaag verschillende autosnelwegen tot in het hart van de stad Gent. Sinds de bouw van deze fly-over in de jaren '70, is de visie op mobiliteit echter drastisch gewijzigd. De laatste decennia is er een evolutie naar een meer duurzame mobiliteit met meer aandacht voor langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Daarom onderzoekt de Stad samen met een studieteam (Tractebel Engineering NV – 51N4E ) in overleg met de Vlaamse overheid mogelijke toekomstscenario's voor het viaduct B401. Hierbij wordt gezocht naar oplossingen voor een meer duurzame mobiliteit én voor de enorme oppervlakte die hierbij kan vrijkomen.

Het studieteam begon zijn onderzoek in september 2017 en kreeg hiervoor een jaar de tijd. Daarbij wordt gezocht naar toekomstmogelijkheden rond duurzame mobiliteit én naar andere invullingen voor de ruimte die hierbij kan vrijkomen op, onder en naast het viaduct.

Ook de inbreng van de Gentenaars is belangrijk! Het studieteam zal samen met gebruikers, bewoners, overheden, etc.  nadenken en experimenteren. Die nieuwe ideeën over de B401 proberen ze met hen ook uit.

Ontdek de bruggenbouwers van de B401Lees hun verhaal en deel jouw idee!

Samen bouwen aan de B401

Het studieteam wil samen met Gentenaars, gebruikers en overheden nadenken, experimenteren en ideeën uitproberen voor de toekomst van de B401

Lees meer

Tijdslijn

Hier vindt u een kort verloop van de studie en de bijhorende participatietrajecten.

Lees meer