Gentse context in een notendop

De omgevingsanalyse is een analyse en samenvatting van de Gentse context voor de verschillende beleidsdomeinen, op basis van cijfermateriaal.

Het doel van dit rapport is beleid ondersteunen, beleid mee voorbereiden en debatten voeden door Gent als kader te schetsen. Het is de 3de omgevingsanalyse voor Gent (2006, 2013, 2018).

De omgevingsanalyse wordt gebruikt als insteek bij de opmaak van het Strategisch Plan voor Gent en is zo onderdeel van het Gent Over Morgen – traject (GOM).

De omgevingsanalyse bestaat uit 2 delen:

  • Gent in cijfers 2018: omgevingsanalyse: het overzicht van de verschillende beleidsthema’s, met cijfers, inzichten en evoluties, die samen Gent als omgeving schetsen waar elke actor zijn rol speelt. Dit is een stand van zaken die elke 6 jaar wordt hernomen – een referentiewerk voor Gent. 
  • Website Hoeveelin.stad.gent schetst in 8 tendensen de demografische evoluties, zowel over Gentenaars als over Gentgebruikers. Daarnaast vind je er ook de bevolkingsprognoses voor Gent en wijkprofielen. Deze website wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Leesde omgevingsanalyse 2018 (7.64 MB)

Readthe summary in English (268.28 KB)Veuillez trouverle résumé en Francais ici (271.58 KB)