Op zoek naar cijfers over de gezondheid van de Gentse en Belgische bevolking?

  • Cijfers over de gezondheidheidstoestand van de Gentse bevolking vindt u op de website van Gent In Cijfers.
  • Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) is belast met de uitvoering van de Gezondheidsenquête in België. Een Gezondheidsenquête is een studie waarbij op een systematische manier gezondheidsinformatie verzameld wordt via een interview (zonder medisch onderzoek). De bevraging gebeurt bij een beperkt aantal personen, die een representatief staal vormen van de bevolking. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in een interactieve module: resultaten gezondheidsenquête.

Bekijkde kerncijfers over gezondheid van de Gentenaren