De staking door het personeel van de Gentse afvalintercommunale IVAGO is afgelopen. De ophaalrondes worden meteen hervat.

Al het afval wordt op korte termijn opgehaald, eerst en vooral op plaatsen met veel horecazaken en rekening houdend met geplande evenementen.

Op donderdagochtend 9 augustus, vanaf 7 uur, kon het personeel van IVAGO zich uitspreken over het akkoord dat de afgelopen dagen werd onderhandeld door de directie en de vakbonden ACOD, ACV en VSOA.

De mensen zullen het werk hervatten, daardoor is het opvorderen van personeel niet nodig. Het stadsbestuur is er in geslaagd om de eisen van het personeel te verzoenen met degelijk bedrijfsbeheer en, vooral, met de zorg voor de hygiëne en de veiligheid van de Gentenaars. Ze bedanken de onderhandelaars, en vooral ook, mede namens de directie en het personeel, de Gentenaars voor hun begrip en hun geduld.

Vanaf vandaag donderdag 9 augustus worden de ophaalrondes dus hervat. Het afval zal op zo kort mogelijke termijn worden weggehaald. IVAGO zal eerst en vooral die plekken opruimen waar het meeste afval ligt, zoals plekken waar veel horecazaken zijn. IVAGO zal in de planning ook zo veel mogelijk rekening houden met geplande evenementen zoals de Patersholfeesten, dekenijfeesten en andere, zodat de locaties proper zijn bij de start.

Er zullen vooral maatregelen worden genomen ter versterking van het wederzijds respect tussen leidinggevenden en hun medewerkers, over werken bij extreme hitte, een (eventuele) hogere frequentie van ophaling en de extra inzet van personeel tijdens piekmomenten.