In de loop van de maand juni 2018 voerde de Politie Gent onder meer 23 alcoholcontroles uit. In totaal werden 4.099 samplings afgenomen.

In de loop van de maand juni 2018 organiseerde de Politie Gent 45 verkeerscontroles. In totaal werden 923 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand juni 2018 voerde de Politie Gent 23 alcoholcontroles uit. In totaal werden 4.099 samplings afgenomen.

  • 39 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dat betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Van 18 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor vijftien dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • 36 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dat betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor drie uur.
  • 4.024 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dat betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 50 speekseltesten afgenomen. 34 bestuurders bleek onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Tijdens de alcoholcontroles werden ook 27 andere overtredingen vastgesteld.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde de Politie Gent in de loop van de maand juni 2018 twee snelheidscontrole met interceptie. Tijdens deze acties werden 986 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 272 (27%) te snel reden.

Controles gordeldracht en gsm-gebruik

Tijdens de maand juni 2018 werd op het Gentse grondgebied één controleacties rond gordeldracht en GSM-gebruik georganiseerd. Er werden 21 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. Vijf personen vlogen op de bon omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur. Daarnaast werden nog acht andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

In de maand juni 2018 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten veertien controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 152 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 134 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (55 keer)
  2. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (32 keer)
  3. Stilstaan of parkeren op trottoirs (27 keer)

Controle boorddocumenten

In juni 2018 voerde de Gentse politie één controle op boorddocumenten uit. Tijdens deze controle werden 55 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld. Daarnaast werden nog 44 andere overtredingen vastgesteld.

Bromfietskoeriers

Bromfietskoeriers gaan er prat op binnen een beperkte tijdsspanne een warme maaltijd aan je deur te leveren. Toch moeten ook zij zich houden aan de verkeersregels en in orde zijn met de boorddocumenten. In juni 2018 organiseerde de Verkeersdienst van de Gentse politie één controle op bromfietskoeriers. Daarbij werden zeventien bromfietskoeriers gecontroleerd. Er werden tien politionele overtredingen en vier inbreuken op de sociale wetgeving (bv. zwartwerk) vastgesteld. Daarnaast werden nog 31 overtredingen, gepleegd door particuliere bromfietsers en andere weggebruikers, vastgesteld.

Controle zwaar vervoer

In de maand juni 2018 voerde de Verkeersdienst drie controles op zwaar vervoer uit. Er werden 32 vrachtwagens en negentien lichte vrachtauto’s gecontroleerd. Er werden 51 overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 17.278 euro aan boetes geïnd.