Stad Gent stelt een studieteam aan dat een verkennend ruimtelijk onderzoek zal voeren naar een toekomstige aanpak van het Viaduct B401.

Het Gentse bestuursakkoord stelt een aanpak voorop voor het Viaduct B401 dat momenteel de snelweg tot in het hart van de stad brengt. Bedoeling is een duurzamere mobiliteit en betere levenskwaliteit in de omliggende wijken te krijgen. Als eerste stap stelt het stadsbestuur daarom een studieteam rond Tractebel Engineering NV en 51N4E aan. Hiermee geeft de Stad het startsein voor de uitwerking van een stedenbouwkundig en verkeerskundig concept. Dit gebeurt via het uitvoeren van een verkennend ruimtelijk onderzoek waarbij het studieteam mogelijke toekomstscenario's voor het Viaduct B401 aan de wijken Ledeberg en Bellevue en in het Zuidpark onderzoekt.

Voor een betere leefbaarheid en duurzame mobiliteit

Het Viaduct B401 verbindt de snelwegen E40 en E17 met de stadsring en zelfs rechtstreeks met het stadscentrum. Daarbij doorsnijdt het viaduct het stadsweefsel tussen de wijken Ledeberg en Bellevue en neemt het een grote hap uit het Zuidpark. De Stad Gent wil al geruime tijd het Viaduct B401 aanpakken om stappen te zetten naar een duurzamere mobiliteit en een verbeterde levenskwaliteit in de omliggende wijken. In het bestuursakkoord staat dit concreet omschreven als een afbraak van (een deel van) het Viaduct B401, een uitbreiding van het Zuidpark met de vrijgekomen ruimte en de bouw van een P&R met overstap naar snelle verbindingen naar de binnenstad.

Studieteam gekozen

Stad Gent stelt daarom een studieteam aan, dat bestaat uit Tractebel Engineering NV – 51N4E – Kobe Boussauw – Granstudio – Leeke Reinders en Jan-Willem Van der Schans. Dit team zal gedurende één jaar deze studieopdracht uitwerken voor een totaalbedrag van 200.000 euro. Een jury selecteerde dit team op basis van hun visie op de opdracht en hun voorgestelde plan van aanpak.

Verkennend ruimtelijk onderzoek met oog voor participatie

Het studieteam zal een verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren. Dit zoekt uit welke scenario’s mogelijk en wenselijk zijn voor de toekomst van het viaduct B401 en omgeving. Het studieteam zoekt hierbij de verschillende randvoorwaarden op, stelt onderzoeksvragen en schetst de mogelijkheden op zowel verkeerskundig al stedenbouwkundig niveau.

Het team zal tijdens het traject gebruikers, bewoners, overheden, … opzoeken en bij dit project betrekken voor hun inbreng.

Partners De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn betrokken bij de keuze van het studieteam en zij zullen ook verder deelnemen aan het onderzoekstraject.

Meer info over het project Viaduct B401 vindt u hier

Valt onder nieuwscategorie: Project B401