Kom op do. 9 mei tussen 18u en 22u mee van gedachten wisselen over de grote lijnen van participatie, gelijke kansen en sterke, warme wijken.

09 mei 2019

De Stroom, Franklin Rooselveltlaan 1, 9000 Gent

Welkom op het Open Gespreksforum over Gent, als stad van beleidsparticipatie, gelijke kansen en sterke, warme wijken.
Je bent er welkom, als vertegenwoordiger van een middenveldorganisatie of bewonersgroep, als betrokken onderzoeker, als geëngageerde ondernemer of als individuele Gentenaar. Immers, alleen samen kunnen we bouwen aan de stad van morgen. Bevestig jouw aanwezigheid tegen uiterlijk dinsdag 7 mei via Gentinfo op 09 210 10 10, of via http://go.stad.gent/opengespreksforum .

Ontdek het programma  en stel zelf je debatsessies voor die avond samen.

Wat ging al vooraf aan dit gespreksforum?

Het bestuursakkoord Ambitie en durf voor Gent en de strategische doelstellingen die het college van burgemeester en schepenen formuleerde, vormen de contouren voor het beleid in de periode 2019-2024. De diensten van de Stad Gent verwerkten heel wat informatie: gegevens over de stad, memoranda van middenveldorganisaties enzovoort. Ze overlegden ook met de partners van Groep Gent (OCMW Gent, Politie, Havenbedrijf, …). Zo maken zij de doelstellingen steeds concreter.

Wat is de bedoeling van dit gespreksforum?

Samen durven we van de toekomst dromen, maar kijken we ook kritisch naar de bouwstenen van vandaag. De resultaten gebruiken we om onze ontwerpdoelstellingen voor het meerjarenplan bij te sturen en/of de beleidsnota’s te inspireren. We hebben het vooral over de grote prioriteiten en de lange termijn.

Wat volgt er na dit gespreksforum?

Het gespreksforum vormt een schakel in een breder participatietraject. We praten ook met partnerorganisaties, adviesraden en verenigingen van kwetsbare Gentenaars. In het najaar van 2019 volgen nog overlegmomenten over de ontwerpen van de beleidsnota’s. In die fase zullen we het vooral over concrete acties hebben.

Het gespreksforum vindt plaats op 9 mei, tussen 18u en 22u (met een debatronde om 18.30u en een om 20u) in De Stroom, Franklin Roosveltlaan 1, 9000 Gent. 

Heb je ondersteuning of begeleiding nodig? Gelieve dat bij je inschrijving te vermelden. 

De locatie is rolstoeltoegankelijk en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (knooppunt Gent Zuid). Er zijn voldoende fietsstallingen in de buurt van De Stroom. Met de wagen kan je parkeren in de ondergrondse parking Gent Zuid, afgebeeld in het parkeergeleidingssysteem als P3.