Stad Gent schenkt 5.000 euro aan het consortium 12-12 voor hulpverlening aan de slachtoffers van de natuurramp in Indonesië.

De Stad Gent steunt de inzamelactie Indonesië 12-12 en schenkt 5.000 euro aan het consortium 12-12 voor de hulpverlening aan slachtoffers van de natuurramp in Indonesië.

Het consortium 12-12 wordt samengesteld op het moment van grote internationale rampen. Zeven grote organisaties bundelen dan hun krachten: Oxfam-Solidariteit, Caritas International, het Belgische Rode Kruis, Unicef België, Dokters van de Wereld, Plan International België en Handicap International.

Elk jaar maken we geld vrij om mensen in een rampgebied te ondersteunen. In 2017 schonk de Stad Gent onder meer een bedrag aan Unicef België voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de orkaan Irma en Maria en aan Handicap International voor hulp aan kwetsbare gemeenschappen in Bangladesh.

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken en Protocol

Lees meer over: internationale solidariteit

Valt onder nieuwscategorie: Internationaal