Als SDG Voice had de Stad Gent op 14 februari 2017 een werkvergadering met Koningin Mathilde.

Sinds eind september 2016 is Gent een van de acht SDG Voices. Zij willen samen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN uitdragen. Koningin Mathilde is één van de wereldwijde ambassadeurs van de SDGs en ze hield op dinsdag 14 februari 2017 een werkoverleg met de Belgische SDG Voices. Burgemeester Daniël Termont woonde deze bijeenkomst bij. De Stad Gent schiet binnenkort uit de startblokken en zal op een originele manier de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de kijker plaatsen.

Op 1 januari 2016 zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) – of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – van de Verenigde Naties officieel van start gegaan. Dit zijn 17 doelstellingen die onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: Mensen (1-5), Planeet (6,12-15), Welvaart (7-11), Vrede (16) en Partnerschap (17). Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 streefcijfers en doelstellingen, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen (die één en ondeelbaar zijn) reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Om de boodschap van de SDGs te verspreiden heeft VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon wereldwijd een aantal ambassadeurs benoemd, waaronder hare majesteit Koningin Mathilde.

SDG Voices

Naar het voorbeeld van de VN werden ook op Belgisch niveau een aantal organisaties benoemd die samen de SDGs helpen promoten. Zo werd de Stad Gent eind september 2016 door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en het Belgisch Duurzaamheidsnetwerk The Shift gekozen als een van de acht SDG Voices om deze taak op te nemen, als enige overheid tussen andere private actoren en organisaties van het middenveld. De bedoeling is om verschillende acties te ondernemen om de 17 doelstellingen bekend te maken bij het grote publiek. De SDG Voices geven ook het goede voorbeeld door zelf inspanningen te leveren rond duurzaamheid. De campagne beoogt dus meer dan enkel de bekendheid van de SDGs in België te vergroten.

Rondetafel op het Koninklijk Paleis

Op dinsdag 14 februari 2017 vond een werkvergadering plaats op het Koninklijk Paleis. Hare Majesteit Koningin Mathilde ontving er de 8 SDG Voices voor een rondetafelgesprek. Als pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen onderstreepte zij er het belang aan dialoog tussen deze actoren. Voor Gent woonde burgemeester Daniël Termont deze meeting bij.

Gent daagt 5 andere steden uit

De Stad Gent wil de SDGs strategisch inbedden in haar meerjarenplanning en met andere woorden een beleid uitvoeren dat werk maakt van deze doelstellingen. In 2017 zal het stadsbestuur echter ook op een meer ludieke manier de SDGs in de kijker plaatsen.

Tussen 1 maart en eind augustus 2017 zal het Gentse stadsbestuur 5 andere Belgische stadsbesturen uitdagen om met zoveel mogelijk stakeholders een originele, concrete actie uit te voeren die aansluit bij een van de vijf ontwikkelingsdoelstellingen rond het thema ‘Mensen'. Op vrijdag 24 februari 2017 zullen we bekend maken welke eerste uitdagingen we aangaan met welke steden. We gaan dan natuurlijk zoveel mogelijk Gentenaars oproepen om de SDGs te helpen realiseren!

Daniël Termont, burgemeester

Meer weten over de uitdagingen?bezoek de website

 

Lees meer over: SDG, doelstellingen

Valt onder nieuwscategorie: Internationaal