Op zaterdag 21 januari 2017 start de tweede ronde van ‘Wijk van de Maand’, onder de vorm van een wijkbeurs, een grote infomarkt over de wijk

Het Gentse college van burgemeester en schepenen start op zaterdag 21 januari 2017 de tweede ronde van ‘Wijk van de Maand’, onder de vorm van een Wijkbeurs, een grote infomarkt over en door de wijk(bewoners). Alle 25 wijken zullen tussen de start en 21 april 2018 aan bod komen. Op die Wijkbeurs kunnen Gentenaars hun wijk beter leren kennen, geeft de Stad toelichting bij haar beleid en stellen wijkpartners en lokale organisaties en verenigingen hun werking en initiatieven voor.

In de vorige bestuursperiode (2007-2012) zakte het Gentse stadsbestuur tweemaal af naar alle 25 wijken, voor een breed debat met de wijkbewoners. Dit gebeurde onder de vorm van wijkdebatten en 'debatcafés'.

In de nieuwe bestuursperiode (2013–2018) werd gekozen voor een nieuw concept: 'Wijk van de Maand’, ook deze keer verspreid over twee rondes.

Eerste ronde ‘Wijk van de Maand’ (2013-2015)

Tijdens de eerste ronde van ‘Wijk van de Maand’ (oktober 2013 - december 2015) stond iedere Gentse wijk een maand lang in de kijker. Burgers en het bestuur ontmoetten er elkaar rond diverse thema’s, op maat van de wijk. Die ‘Wijk van de Maand’ bestond uit 6 tot 8 specifieke activiteiten op maat van de wijk. Enkele voorbeelden: een huiskamergesprek over wonen in de wijk, een bezoek aan enkele handelszaken in een winkelstraat, een wijkwandeling of fietstocht langs het groen in de wijk, een spelnamiddag voor kinderen en hun ouders of een activiteit voor senioren. Tijdens deze activiteiten traden bewoners in dialoog met de burgemeester en de betrokken schepenen.

Bijzonder was dat lokale verenigingen, bewonersgroepen en wijkpartners mee instonden voor de organisatie van die activiteiten. Het resultaat was een ontmoeting en dialoog op maat van de wijk. Dat alles bezorgde het stadsbestuur een nog beter beeld van hoe Gentenaars hun wijk ervaren en hoe die verbeterd kan worden.

Tweede ronde ‘Wijk van de Maand’: de Wijkbeurs (2017-2018)

Tijdens de tweede ronde van ‘Wijk van de Maand’ komen de realisaties en de verdere plannen van het bestuur aan bod. Dit gebeurt onder de vorm van een Wijkbeurs op zaterdagnamiddag, in aanwezigheid van de burgemeester en de schepenen.

De Wijkbeurs, een grote infomarkt, is opgebouwd rond 9 thema’s. Het stadsbestuur zal er informatie en toelichting geven bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel wijkspecifiek als stadsbreed.

Aanvullend hierbij zullen allerhande wijkpartners, bewonersgroepen, organisaties en verenigingen er hun werking en initiatieven voorstellen. Zo wordt de Wijkbeurs een echte ontmoeting tussen burger en bestuur en komt de bezoeker te weten wat de Stad Gent de wijk te bieden heeft - én andersom.

De Wijkbeurs wil de Gentenaars ook een beter beeld bieden van de wijk waarin ze wonen of werken. Dat zal gebeuren aan de hand van interessante data & cijfers en via een dynamische kaart van de wijk (een online kaart waarop per thema - sport, mobiliteit, enz. - de voorzieningen zichtbaar kunnen gemaakt worden). Maar ook het menselijke verhaal krijgt de nodige aandacht. Zo zullen plaatselijke 'raconteurs' een reeks van boeiende portretten in woord en beeld brengen van diverse bewoners.

Op maat van iedere wijk worden ook pitches voorzien: dat zijn korte presentaties door de burgemeester en de schepenen over hun beleid, ieder apart in 5 minuten tijd.

Ten slotte is er ook 'De wijkbar', de plaats van ontmoeting waar de bezoeker zal kunnen genieten van een hapje en een drankje.

Gent is altijd al een pionier geweest op vlak van participatie, co-creatie en inspraak. De gebiedsgerichte werking met de wijkregisseurs, de subsidies van 'Wijk aan zet', het 'Fonds voor Tijdelijke Invullingen', ons eigen online participatieplatform, sinds kort ook het project 'Burgerbudget' waarbij de subsidie per bewonersproject tot 150.000 euro kan bedragen, ... De wijkdebatten zijn al meer dan 10 jaar lang de plek waar we met bewoners in overleg gaan over de toekomst. Omdat we altijd beter willen doen, op basis van onze ervaringen uit het verleden en na overleg met bewoners, kozen we nu voor 'Wijkbeurzen' op maat, voor en ook door de bewoners zelf.

Daniel Termont, burgemeester 

Aftrap in Gentbrugge – Oud Gentbrugge

In totaal zijn maar liefst 24 wijkbeurzen voorzien voor de 25 Gentse wijken. Gentbrugge & Oud Gentbrugge bijten op zaterdag 21 januari 2017 samen de spits af, in het bedrijvencentrum ‘De Punt’ te Gentbrugge. De Gentse kanaaldorpen en –zone sluiten de reeks af op 21 april 2018. De wijkbeurzen zullen telkens plaatsvinden op zaterdag tussen 14 en 17 uur en zijn vrij toegankelijk. Alle inwoners ontvangen tijdig een uitnodiging voor hun wijkbeurs in de brievenbus.

 

Meer weten over wijkbeurzen?Bezoek de paginaMeer weten over de wijkbeurs Gentbrugge?Bezoek de wijksiteMeer weten over de wijkbeurs Oud Gentbrugge?Bezoek de wijksite