De Duitse kunstenaar Gunter Demnig metselde drie herdenkingsstenen in de Veldstraat, als symbool voor de deportaties van drie Gentenaars...

Op maandag 12 februari 2018 installeerde de Duitse kunstenaar Gunter Demnig drie Stolpersteine in de Veldstraat. Deze Stolpersteine, met de namen van drie gedeporteerde Joodse Gentenaars, zijn een blijvende getuige van de deportaties tijdens het naziregime. De installatie past binnen het themajaar ‘strijd mee voor vrede’.

Stolpersteine van Gunter Demnig

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij legde de eerste Stolperstein in 1992 in zijn woonplaats Keulen en 25 jaar later plaatste hij al 61.000 stenen op meer dan 1.200 locaties. Op de stenen staan slachtoffers van het naziregime (joden, sinti, roma, homoseksuelen, geesteszieken, enzovoort) tussen 1933 en 1945.

De Stolpersteine zijn kleine herdenkingsstenen in messing met de omtrek van een kassei. De kunstenaar brengt deze sobere herdenkingsdragers aan op het trottoir voor de huizen waar slachtoffers, verdreven, gedeporteerd of vermoord door het naziregime, werden opgepakt.

Het brengt iets monumentaals tot een heel intense en individuele dimensie. Niet enkel de persoon als slachtoffer maar ook ons bewustzijn voor de gevaren van onverdraagzaamheid, discriminatie en xenofobie.

Gunter Demnig, kunstenaar

Gentse struikelstenen in Veldstraat

De term ‘stolperstein’ is het best te vertalen als 'struikelsteen'. De Gentse struikelstenen worden niet toevallig geïnstalleerd op de hoek van de Hoornstraat en de Veldstraat. Deze hoek is bij de Gentenaars beter bekend als de hoek van de voormalige patisserie Bloch. De drie nieuwe Stolpersteine dragen de naam van drie familieleden van de Gents Joodse familie Bloch: Sophie Loeb-Bloch, Margueritte Bloch en Marcel Levy.

De Gentse Joodse gemeenschap telde bij het begin van de oorlog zo’n 260 leden. Enkele families besloten onmiddellijk na de Duitse inval het land te verlaten. Ook de familie Bloch sloeg op de vlucht, op grootmoeder Sophie, haar dochter Margueritte en haar echtgenoot Marcel na. Volgens Sophie was vluchten niet nodig: zij kende de Duitsers van de eerste wereldoorlog en wist wel hoe ze met hen moest omgaan. Maar ze kreeg ongelijk. Margueritte en Marcel werden in 1942 via de Kazerne Dossin in Mechelen gedeporteerd. De zeventigjarige Sophie werd gedeporteerd in januari 1943.

Stolpersteine zijn stenen waarover je niet struikelt met je voeten, maar met je hart en je hoofd. Ze zetten mensen aan tot nadenken over oorlog en vrede. Dagelijks lopen mensen voorbij in de Veldstraat met in hun hoofd het boodschappenlijstje dat ze moeten afwerken. Het aantal mensen in Gent dat de oorlog zelf bewust heeft meegemaakt wordt alsmaar kleiner. Wij kunnen ons niet voorstellen dat wat wij hebben – vrijheid, vrede, rechten – niet vanzelfsprekend is. Daarom is het belangrijk de verhalen zichtbaar te maken in het straatbeeld.

Tine Heyse, schepen bevoegd voor Internationale Solidariteit

Lees meer op de website over 'Strijd mee voor vrede'

Bezoek de officiële website over Stolpersteine

Bekijk de historiek van de familie Bloch