De naamgeving is een passend eerbetoon aan de man aan wie Gent zowel zijn universiteit als zijn zeehaven dankt.

Gent heeft sinds 4 januari 2018 officieel een ‘Koning Willem I-kaai’. De gemeenteraad stelde op 26 juni 2017 de straatnaamwijziging van een gedeelte van de Baudelokaai definitief vast, waarna bewoners, eigenaars en verenigingen de tijd kregen om zich voor te bereiden op de plaatsnaamwijziging. De naamgeving is een passend eerbetoon aan de man aan wie Gent zowel zijn universiteit als zijn zeehaven dankt. Na de zomer van 2018 krijgt Willem I ook een standbeeld, op de Bisdomkaai.

Koning Willem I was de oprichter van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Hij zou tot de Belgische Revolutie in 1830 regeren over onder andere onze regio. 200 jaar geleden richtte hij de Universiteit Gent op. De plechtige opening vond plaats op 9 oktober 1817 en werd in 2017 passend herdacht. Willem I richtte ook kosteloos lager onderwijs op voor behoeftigen in Gent en startte een Koninklijk College op in de Baudelo-abdij, en de school voor Kunsten en Ambachten in het voormalige Sint-Agneteklooster aan de Lindenlei (de latere Nijverheidsschool).

Het was bovendien Koning Willem I die in 1823 besliste om de Sassevaart te verlengen naar Terneuzen. Sinds toen heet de vaart het ‘Kanaal Gent-Terneuzen’. Gent dankt dus ook zijn toegang tot de zee en zijn haven aan Willem I.

Als passend eerbetoon besliste de gemeenteraad om een gedeelte van de Baudelokaai, het stuk tussen Steendam en het Baudelopark, de officiële naam ‘Koning Willem I-kaai’ te geven. Op 26 juni 2017 stelde de gemeenteraad die straatnaamwijziging definitief vast. Op het straatnaambord staat als onderschrift: ‘1772-1843, Koning der Nederlanden, Oprichter van de Gentse Universiteit’.

Net na de zomer van 2018, wanneer het openleggen van de Nederschelde is voltooid, komt er ook een standbeeld van Willem I op de Bisdomkaai. Dat standbeeld werd aan de Stad Gent geschonken door het comité ‘Willem, bedankt!’ Het standbeeld zal worden geplaatst door de stedelijke Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
 

Informatie