Op maandag 25 februari 2019 om 19 uur vond de OCMW-raad plaats. Aansluitend ging de gemeenteraad door.

25 en 26 februari 2019 vanaf 19 uur

Stadhuis - Gemeenteraadszaal
Botermarkt 1
9000 Gent

Neem een kijkje in de besluitenlijsten van de gemeenteraad en de OCMW-raad. Deze lijsten bevatten de titels van alle beslissingen die werden genomen tijdens deze vergaderingen. 
Via de raadpleegomgeving kan je alle openbare beslissingen raadplegen en kan je deze vergaderingen herbekijken.