Kiezen we voor CTRL-ALT-DEL en wissen we de huidige systemen? Of kiezen we beter voor ALT-GOV?

De Stad Gent en ICT-intercommunale Digipolis organiseren op 11 juni 2018 een Engelstalige conferentie met internationaal gerenommeerde experten over de vraag of we de huidige systemen beter wissen en opnieuw starten, of dat we er beter voor kiezen om de overheid aan te passen en een andere manier van sturing mogelijk te maken? Inschrijven is gratis maar verplicht.

In de aanloop naar verkiezingen ontstaat er vaak 'op natuurlijke wijze' een moment van bezinning. Gaan we door met de huidige gang van zaken? Versterken we bepaalde evoluties? Of maken we een ommezwaai?

Debat 'From CTRL-ALT-DEL to ALT-GOV'

Op 11 juni 2018 nodigen de Stad Gent en Digipolis verschillende internationaal gerenommeerde experten uit , om de Stad Gent te inspireren en te helpen met de volgende vraag: kiezen we voor CTRL-ALT-DEL en wissen we de huidige systemen om opnieuw te starten? Of kiezen we beter voor ALT-GOV om de overheid aan te passen en een andere manier van sturing mogelijk te maken?

Kom luisteren en mee debatteren onder moderatie van Karl-Filip Coenegrachts, strategisch coördinator van de Stad Gent. Deelnemers aan het debat:

  • Michel Bauwens, oprichter van de P2P Foundation en expert in urban commons
  • Charles Landry, spreker en auteur over creativiteit en innovatie in steden
  • Ivonne Jansen-Dings, programmahoofd Waag Society, Amsterdam
  • Anthony Zacharzewski, directeur The Democratic Society
  • Joan Batlle Montserrat, directeur van digitale transformatie, Stad Barcelona

Praktisch

  • De conferentie vindt plaats op maandag 11 juni om 19 uur in de Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling, 9000 Gent
  • De voertaal van het event is het Engels
  • Na afloop volgt een netwerkmoment met after drinks in de Ray (Klein Turkije, 9000 Gent).
  • Inschrijven is gratis maar verplicht via deze link

Burgerparticipatie

De Stad Gent heeft een lange traditie op het vlak van burgerparticipatie. Europese steden zakken frequent naar Gent af om te horen over de voorbeelden op het vlak van burgerparticipatie en crowdfunding, en over de 'City of People'-visie van de Stad. Gent vertelt niet enkel een mooi verhaal, maar voert die visie ook dagelijks uit om zich steeds verder te ontwikkelen, samen met alle stakeholders die de stad rijk is. Onlangs lanceerde Gent ook de ‘Cities4Europe, Europe For Citizens’-campagne, als voorzitter van het stedennetwerk EUROCITIES, om steden aan te moedigen om activiteiten rond democratie te organiseren in de maanden mei en juni. Gent kijkt altijd vooruit - en elke vooruitgang start telkens met een idee.

ICT en burgerparticipatie

Digipolis is de intercommunale die als overheidsorganisatie verantwoordelijk is voor de ICT van Gent. Binnen Digipolis Gent werd in oktober 2016 een werking opgestart die bezig is met de toekomst. ICT maakt heel veel mogelijk. ICT kan bijvoorbeeld transparantie versterken, maar het kan ook voor een veel verder gevorderd niveau van participatie zorgen, zelfs tot het niveau van een totaal nieuwe manier van besturen. Een dergelijke andere 'governance' of 'liquid democracy' vraagt aanpassingen die veel verder reiken dan enkel en alleen het voorzien of aanpassen van ICT-systemen.

Contact

Bevoegd