Inwoners van Gent kunnen tot en met 31 maart frisse projectvoorstellen indienen die uitdagingen in de straat/buurt/wijk helpen aanpakken.

De Stad Gent geeft Gentenaars de kans om samen aan de buurt/wijk/stad te bouwen met het nieuwe 'Burgerbudget'. Inwoners kunnen tot en met 31 maart 2017 projectvoorstellen indienen. Die zullen worden beoordeeld door een Dialoogkamer van experten en door de Gentenaars zelf, tijdens een heuse stemming. Een project kan tot 150.000 euro krijgen. Om de Gentenaars te inspireren en om projectvoorstellen te sprokkelen, toert de zogenaamde 'BurgerBudgetBus' rond in de wijken. Burgemeester Daniël Termont legde op woensdag 21 december 2016 de laatste hand aan de inrichting ervan.

De gemeenteraad keurde deze week (19/20 december 2016) het 'Reglement voor het burgerbudget voor Gent 2016-2018' goed.

Tot en met 31 maart 2017 kunnen Gentenaars met frisse ideeën projectvoorstellen indienen die minstens 20.000 euro en maximaal 150.000 euro kosten. De projectvoorstellen moeten voldoen aan een aantal criteria (ze moeten vooral bijdragen tot het realiseren van de stadsmissie) en ze moeten gerealiseerd kunnen worden tegen ten laatste de zomer van 2019.

Daniël Termont, burgemeester stad Gent

Van april tot en met juni 2017 kunnen de indieners van de projectvoorstellen verder schaven aan hun voorstellen. Hiervoor kunnen ze rekenen op de ondersteuning van de Dialoogkamer (een groep deskundigen) en van de Dienst Beleidsparticipatie.

Die Dialoogkamer beoordeelt ook voor een deel welk projectvoorstel uiteindelijk middelen zal krijgen uit het burgerbudget. Hun oordeel telt mee voor dertig procent in de eindebeoordeling. Maar de belangrijkste stem is letterlijk die van de Gentenaars: van 29 september tot en met 14 oktober 2017 zullen die kunnen stemmen op hun drie favoriete projecten. De uitkomst van die stemming telt mee voor maar liefst zeventig procent.

In totaal is 1,3 miljoen euro voorzien voor projectsubsidies.

Hebt u zelf een voorstel?

Op www.burgerbudget.gent vindt u alle informatie en u kan er meteen ook uw projectvoorstel indienen. Voorstellen indienen kan tot en met 31 maart 2017.